BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Sredstva za preprečevanje > Omejitve za določene snovi

Omejitve za določene snovi

   
 

Postopek omejitev omogoča “zaščito” pred tveganji, ki jih prinašajo nekatere nevarne snovi, mešanice in izdelki, in jih drugi postopki REACH, denimo obveznost registracije, ne obravnavajo. Seznam obstoječih omejitev tvori Dodatek XVII uredbe.

Predlagane omejitve

Če predstavlja snov nesprejemljivo tveganje za zdravje ali okolje, kljub obstoječim ukrepom, lahko Skupnost ukrepa. Na zahtevo Evropske komisije ali države članice, ECHA pripravi dokumentacijo za omejitve v skladu z Dodatkom XV. Kadar je za snov potrebna avtorizacija, lahko agencija predlaga tudi omejitve, če tveganja niso primerno nadzorovana pri uporabi snovi v izdelkih.

Takoj ko ECHA izda seznam pripravljene dokumentacije, lahko stranke sporočijo pripombe na predlagane omejitve in družbenoekonomske podatke. Če se izkaže, da so predlagane omejitve najprimernejši ukrepi za zmanjšanje tveganj, se postopek nadaljuje z uvajanjem omejitev.

Uvajanje omejitev

Komisija za ocenjevanje tveganj in Komisija za družbenoekonomske analize preučita dokumentacijo in oblikujeta mnenje o predlaganih omejitvah. Agencija ta mnenja objavi in jih predloži Komisiji, ki nato odloči, ali je dopolnitev Dodatka XVII potrebna ali ne, in sprejme nove omejitve ali dopolni obstoječe.

Vsebina Dodatka XVII

Dodatek XVII predstavlja vse snovi, na katere se omejitve nanašajo, in povezane pogoje. Združuje omejitve, sprejete v okviru Direktive 76/769/EGS1, in nove ukrepe, ki izhajajo iz postopka REACH. Omejitve veljajo za samo snov ter mešanico ali izdelek, ki jo vsebuje, in se lahko nanašajo na proizvodnjo, plasiranje na trg ali posamezne uporabe. Omejitve utegnejo biti obsežne, določajo lahko tudi začasno zaustavitev proizvodnje in uporabe snovi.

1. Direktiva, ki opredeljuje omejitve trženja in uporabe nekaterih nevarnih snovi in pripravkov.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) št. 1907/2006).