BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
REACH:
Registration,
Evaluation and
Authorisation of
CHemicals

Ние работим с химични вещества и препарати… REACH се грижи за това!

Европейските разпоредби на REACH регламентират:
Новите условия за налагане на пазара и употребата на химични вещества и препарати чрез внедряване на процедурите по:
  • pегистрация,
  • оценяване,
  • разрешаване и
  • ограничаване
За професионалните потребители се предоставя:
  • повече информация относно самите вещества и препаратите, за субстанциите при приготвянето им или техните съставни компоненти,
  • както и повече подробности във връзка с мерките за управление на риска.


Този уебсайт е мястото, на което професионалните потребители на химични вещества и препарати,
както и участващите страни, ангажирани в сферата на предпазването ще намерят всички възможни сведения за REACH
         
logo PRClogo CNRS
DG Env agreement n° 07-0402/2005/426756
The sole responsibility lies with the author and the European Commission
is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
logo env