BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Инструменти с цел предпазване


Инструменти с цел предпазване

   
 

Ефективното предаване на информацията за риска от химикалите и мерките за управление е жизнено важен аспект на системата, изградена от регламента REACH, за да се гарантира повече прозрачност.

Регламентът запазва вече съществуващите инструменти:

Регламентът REACH създава и други инструменти:

  • База данни на агенцията: трябва да осигурява достъп до данните в базата на Агенцията;
  • процедурата за оторизиране: трябва да гарантира ефективно функциониране на вътрешния пазар, като същевременно гарантира, че рисковете от силно тревожните вещества правилно се контролират. Тази процедура трябва да предизвика заменянето на тези вещества от по-малко опасни такива при налични подходящи алтернативи;
  • процедурата за ограничаване: производството, пласирането на пазара и употребата на веществата, които представляват риск, за който трябва да се вземат мерки, трябва да е предмет, от страна на Агенцията и на база оценка на риска, на тотални или частични забрани или на други ограничения.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г, 2010 г.
Този документ се предоставя само с информационна цел и в никакъв случай не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)