BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Начало > Данни за химичните вещества


Данни за химичните вещества

   
 

Целта на Регламента REACH (в сила от 1-ви юни 2007) е да подобри опазването на здравето на човека и околната среда чрез по-добро и по-ранно идентифициране на присъщите свойства на химичните вещества и познанията за тяхната употреба.

Предишното законодателство разграничаваше “въведените химични вещества”, напр. всички химични вещества и препарати, пуснати на пазара до м. септември 1981 г. от “новите химични вещества”, т.е. онези, пуснати на пазара след тази дата. Въведените химични вещества не бяха предмет на изискванията за информация като новите химични вещества. Като последствие от това, в момента съществува голяма липса на информация в обществото за свойствата на тези въведени химични вещества при положение, че представляват повече от 99% от общия брой на всички химични вещества на пазара. Нещо повече, от потребителите надолу по веригата не се изискваше да предоставят информация за употребата им. Следователно също така съществува и липса на информация за експозицията им.

До 1-ви юни 2018 г. – разпоредбите на Регламента REACH ще бъдат въведени постепенно за период от 11 години – ще има досие, предоставяно от производителите и вносителите на Европейската агенция за химикалите, с информация за присъщите свойства и употреба, за всяко едно химично вещество, което подлежи на регистрация. Трябва да бъде отбелязано, че този процес ще бъде осъществен като се положат усилия да се ограничат тестванията и особено изпитванията върху гръбначни животни. Регламентът REACH представя специфични механизми, такива като обмяна на данни между регистрантите и засилено наблягане на методи, при които не се извършва тестване.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Франция, 2007 г.
Този документ има единствено информационна цел и не съставлява правна консултация. Единствената автентична правна информация се съдържа в текста на Регламент REACH (Регламент (EО) № 1907/2006)