BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
За авторите на този уебсайт

   
 

Unité de prévention du risque chimique, UPS 831 du CNRS (Франция)

Отделът представлява част от Института по химия към Националния център за научни изследвания (CNRS), Франция. Мисиите му са насочени към компетенциите, информацията и обучението в сферата на превенция на рискове, свързани с опасни химични агенти. Насочени са към защита на човешкото здраве и безопасност на химичните вещества. Дейностите на този отдел са насочени към посрещане нуждите от защита на персонала, работниците, обществените институции, бизнес сектора и обществеността.

Повече подробносит ще намерите на: http://www.prc.cnrs-gif.fr (fr/en)