BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
REACH:
Registration,
Evaluation and
Authorisation of
CHemicals

Käsittelen kemiallisia aineita… REACH kiinnostaa minua!

Euroopan unionin REACH-asetus säätelee:
kemiallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista koskevia uusia ehtoja toimeenpanemalla ja valvomalla niiden
  • Rekisteröinti,
  • arviointia,
  • lupamenettelyä,
  • ja rajoituksia.
Ammatissaan kemikaaleja käyttävälle tämä merkitsee:
  • lisätietoja kemikaaleissa sellaisinaan, valmisteissa tai tuotteissa olevista aineista sekä,
  • lisätietoa kemikaaleista ja riskienhallintatoimenpiteistä.


Tällä sivulla esitellään EU:n REACH-asetus
kemikaaleja ammatissaan käyttäville ja ennaltaehkäisevään työhön osallistuville henkilöille.
         
logo PRClogo CNRS
DG Env agreement n° 07-0402/2005/426756
The sole responsibility lies with the author and the European Commission
is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
logo env