BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
REACH:
Registration,
Evaluation and
Authorisation of
CHemicals
Manipulujem s chemickými látkami… REACH je dôležitý!

Nariadenie REACH Európskej únie stanovuje:
nové podmienky uvádzania chemických látok na trh a ich nasledovné používanie zavedením procedúr pre ich
  • registráciu,
  • hodnotenie,
  • autorizáciu,
  • a obmedzovanie.
Pre profesionálnych užívateľov prináša:
  • viac údajov o látkach, samostatných alebo použitých v rôznych preparátoch a výrobkoch a
  • viac informácií o opatreniach pre riadenie rizík.


Tieto webové stránky prezentujú REACH
profesionálnym užívateľom chemických látok a osobám, ktoré sa venujú prevencii.
         
logo PRClogo CNRS
DG Env agreement n° 07-0402/2005/426756
The sole responsibility lies with the author and the European Commission
is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
logo env