BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Nástroje prevencie

Nástroje prevencie

   
 

Efektívna komunikácia informácií o chemických rizikách a opatreniach na riadenie je podstatný aspekt systému vytvoreným REACH na zaistenie transparentnosti.

Reguláciu udržujú už existujúce nástroje:

REACH taktiež stanovila ďalšie nástroje:

  • Agentúrna databáza: poskytuje prístup k údajom, ktorými disponuje Agentúra;
  • proces autorizácie: mal by zaisťovať fungovanie vnútorného trhu, pričom zaisťuje, že riziká látok s vysokými obavami sú riadne kontrolované. Tento proces iniciuje vymenenie týchto látok za menej nebezpečné látky, ak sú dostupné vhodné alternatívy;
  • proces obmedzenia: výroba, uvádzanie na trhpoužívanie látok, ktoré predstavujú riziká, ktoré musia byť adresované, môže byť Agentúrou a na základe hodnotenia rizika postihnuté celkovými alebo čiastočnými zákazmi alebo ďalšími obmedzeniami.

CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007, 2010
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).