BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Autori webovej stránky

   
 

Unité de prévention du risque chimique, UPS 831 du CNRS (Francúzsko)

Toto Oddelenie služieb je súčasťou Inštitútu chémie Francúzskeho národného strediska pre vedecký výskum (CNRS). Jej úlohou je vykonávanie expertíz, získavanie informácií a školenia v oblasti predchádzania chemickým rizikám. Sú zamerané na ochranu ľudského zdravia a chemickú bezpečnosť. Činnosti tohto Oddelenia splňujú potreby personálu ochrany, pracovníkov, verejných orgánov, priemyslu a širokej verejnosti.

Podrobnejšie na: http://www.prc.cnrs-gif.fr (fr/en)