BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
REACH:
Registration,
Evaluation and
Authorisation of
CHemicals
Ma käsitlen kemikaale… REACH puudutab mind!

Euroopa REACH määrus tagab:
uued turule viimise tingimused ja kemikaalide kasutamine järgmiste protseduuride rakendamisega
 • Registreerimine,
 • Hindamine,
 • Autoriseerimine,
 • ja piirangud.
Professionaalsetele kasutajatele toob see:
 • rohkem andmeid ainete kui ka valmististes või toodete koostises esinevate ainete kohta ja,
 • rohkem informatsiooni riskijuhtimismeetmete kohta.


 • See veebileht tutvustab REACHi
  professionaalsetele kemikaalide kasutajatele ja tõkestamisega tegelevatele isikutele.
           
  logo PRClogo CNRS
  DG Env agreement n° 07-0402/2005/426756
  The sole responsibility lies with the author and the European Commission
  is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
  logo env