BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Tõkestamisvahendid

Tõkestamisvahendid

   
 

Keemiliste ohtude ja haldamise meetmete kohta käiva teabe efektiivne teavitamine on REACH poolt suurema läbipaistvuse tagamiseks tööle seatud süsteemi tähtis osa.

Määrus hoiab alles juba olemasolevad tööriistad:

REACH seab tööle ka teised tööriistad:

  • ameti andmebaas: see peab võimaldama ligipääsu ameti kogutud andmetele;
  • autoriseerimise protseduur: see peab tagama siseturu tõhusa töö, tagades samal ajal, et väga kõrge ohuastmega ained on korraliku kontrolli all. Protseduur peab sobivate alternatiivide olemasolul julgustama nende ainete asendamist vähem ohtlike ainetega;
  • piiramise protseduur: eriti ohtlike ainete tootmine, turule toomine ja kasutamine võivad ameti poolt ja ohu hindamise põhjal olla täieliku või osalise keelamise ja muude piirangute objektid.

CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2010
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)