BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Kemikaaliohutuse hindamine > Riski iseloomustus

Riski iseloomustus

   
 

Riski iseloomustus lõpetab kemikaaliohutuse hinnangu (CSA) protsessi. See iga kokkupuutestsenaariumi puhul kirjeldatud riskihaldamise meetmete rakendamise eeldusel teostatav samm hõlmab kokku puutuvaid inimrühmi ja keskkonnasfääre. Samuti sisaldab see üldist keskkonnaohu analüüsi.

Riski iseloomustus koosneb:

  • iga kokku puutuva inimrühma kokkupuute võrdlemist vastava DNEL-ga (vt Ohuhinnang);
  • igas keskkonnasfääris ennustatud kontsentratsiooni võrdlemist PNEC-ga (vt Ohuhinnang);
  • aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu tekkida võiva olukorra tõenäosuse ja raskuse hindamist.

Risk loetakse aine elutsükli jooksul adekvaatselt kontrollituks, kui:

  • hinnangulised kokkupuutetasemed (vt Mõjuhinnang) on madalamad kui DNEL või PNEC, ja
  • aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu tekkida võiva olukorra tõenäosus ja raskus on tühised.

Juhul, kui DNEL või PNEC määramine ei ole võimalik, tuleb kvalitatiivselt hinnata mõjude vältimise tõenäosust kokkupuutestsenaariumi rakendamise korral. Lisaks peavad PBT ja vPvB ainete puhul tootjad või importijad kasutama kokkupuute mõjuhinnangu sammu ajal kogutud teavet inimeste ja keskkonna kokkupuute ja emissioonide minimeerimiseks.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2011
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet. Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006).