BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
REACH:
Registration,
Evaluation and
Authorisation of
CHemicals
Manipuluji s chemickými látkami… REACH je důležitý!

Nařízení REACH Evropské unie stanovuje:
nové podmínky uvádění chemických látek na trh a jejich následné užívání zavedením procedur pro jejich
  • Registrace,
  • hodnocení,
  • povolování,
  • a omezování.
Pro profesionální uživatele přináší:
  • více údajů o látkách, samostatných nebo použitých v různých preparátech a výrobcích a
  • více informací o opatřeních pro řízení rizik.


Tyto webové stránky prezentují REACH
profesionálním uživatelům chemických látek a osobám věnujícím se prevenci.
         
logo PRClogo CNRS
DG Env agreement n° 07-0402/2005/426756
The sole responsibility lies with the author and the European Commission
is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
logo env