BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Autoři webové stránky

   
 

Unité de prévention du risque chimique, UPS 831 du CNRS (Francie)

Toto oddělení služeb je součástí Institutu chemie Francouzského národního střediska pro vědecký výzkum (CNRS). Jeho úlohou je vykonávání expertíz, získávání informací a školení v oblasti předcházení chemickým rizikům. Jsou zaměřeny na ochranu lidského zdraví a chemickou bezpečnost. Činnosti tohoto Oddělení splňují potřeby personálu ochrany, pracovníků, veřejných orgánů, průmyslu a široké veřejnosti.

Podrobněji na: http://www.prc.cnrs-gif.fr (fr/en)