BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
REACH:
Registration,
Evaluation and
Authorisation of
CHemicals
Delam s kemikalijami … REACH je zame važen!

Evropska uredba REACH predpisuje:
nove pogoje za plasiranje in uporabo kemijskih snovi z vpeljavo postopkov za
  • registracijo,
  • evalvacijo,
  • avtorizacijo,
  • in omejevanje.
Za poslovne uporabnike pomeni to:
  • samo po sebi več podatkov o snoveh, v obliki priprav ali člankov in,
  • več informacije o postopkih za obvladovanje tveganja.


To spletišče predstavlja REACH
strokovnim uporabnikom kemikalij in ljudem, ki so vključeni v preprečevanje.
         
logo PRClogo CNRS
DG Env agreement n° 07-0402/2005/426756
The sole responsibility lies with the author and the European Commission
is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
logo env