BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Ocenitev kemijske varnosti > Ocenitev izpostavljenosti

Ocenitev izpostavljenosti

   
 

Ocenitev izpostavljenosti obsega oceno odmerka (oziroma koncentracijo) snovi, ki so mu ljudje in okolje lahko izpostavljeni. Ocenitev se nanaša na celoten življenjski ciklus snovi, od proizvodnje do različnih identificiranih uporab. Obsega dva jasna koraka:

 1. Pridobivanje scenarijev izpostavljenosti (ES) oziroma relevantnih podatkov o uporabah in vrstah izpostavljenosti
 2. Ocenitev izpostavljenosti

Pri snoveh, ki so plasirane na trg, morajo biti relevantni scenariji izpostavljenosti in povzetek ocenitve izpostavljenosti vključeni v dodatek varnostnega lista (SDS). Za dodatek varnostnega lista, ki podaja scenarije izpostavljenosti, se uporablja standardna oblika.

Razvoj scenarijev izpostavljenosti

Scenariji izpostavljenosti opisujejo potek proizvodnje ali uporabe snovi in način nadzora izpostavljenosti ljudi in okolja. Zajemajo delovne pogoje in ukrepe za obvladovanje tveganja za proizvajalca, uvoznika in uporabnike na nižji stopnji. Slednji so osrednji prejemniki scenarijev izpostavljenosti in morajo preveriti skladnost svojih zahtev z opisanimi pogoji uporabe.

Zahtevana stopnja poglobljenosti scenarija izpostavljenosti se lahko v posameznih primerih bistveno razlikuje, odvisno od snovi, njenih nevarnih lastnosti in količine razpoložljivih podatkov.

Scenariji izpostavljenosti lahko opisujejo primerne ukrepe za obvladovanje tveganja za več različnih postopkov dela s snovjo oziroma uporab. V tem primeru so morda razvrščene po “vrstah izpostavljenosti”.

Ocenitev kemijske nevarnosti (CSA) je lahko ponavljajoči se postopek; prvi scenarij izpostavljenosti se opredeli na podlagi začetnih predpostavk o delovnih pogojih in ukrepih za obvladovanje tveganj. Prva ocenitev temelji na razpoložljivih podatkih o nevarnosti in ocenitvi izpostavljenosti glede na začetni scenarij. Če začetna karakterizacija tveganja nakazuje, da tveganja niso nadzorovana v zadostni meri, je treba ocenitev ponoviti in podrobneje opredeliti. Za doseganje ustreznega nadzora tveganj bodo morda potrebni dodatni podatki o nevarnosti, sprememba delovnih pogojev ali ukrepov za obvladovanje tveganja, ali natančnejša ocenitev izpostavljenosti. Scenarij, pridobljen po zadnji ponovitvi, t. j. “končni scenarij izpostavljenosti”, mora biti vključen v poročilo o kemijski varnosti (CSR).

Ocenitev izpostavljenosti

Ocenitev izpostavljenosti, opravljena za vsak opredeljeni scenarij in opisana v poročilu o kemijski varnosti, obsega naslednje tri sklope:

 1. Ocenitev izpustov
  Preučiti je treba izpuste med celotnim življenjskim ciklusom snovi v samostojni obliki in kot sestavni del izdelkov, tudi odsluženih. Pri ocenitvi se predpostavlja, da se ukrepi za obvladovanje tveganja in pogoji delovanja, opisani v scenariju izpostavljenosti, tudi izvajajo.
 2. Ocenitev kemijskega vpliva in poti
  Opredeliti je treba možne postopke razkrajanja, preoblikovanja in reakcij. Oceniti je treba tudi vpliv na okolje in razporeditev v okolju.
 3. Ocenitev stopenj izpostavljanja
  Oceniti je treba stopnje izpostavljanja za vse skupine ljudi (delavce, potrošnike in osebe, neposredno izpostavljene v okolju) in vsa področja okolja, ki so podvržena izpostavljanju. Opredeliti je treba vse možne poti izpostavljenosti (vdihavanje, oralne in kožne poti ter kombinacije). Tovrstne ocenitve morajo upoštevati prostorska in začasna odstopanja vzorca izpostavljenosti.

Če so značilni podatki o izpostavljenosti na voljo, jim je treba nameniti posebno pozornost. Tudi ustrezni modeli ali relevantni opazovalni podatki podobnih snovi so lahko v pomoč pri ocenitvi izpostavljenosti.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).