BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Sredstva za preprečevanje

Sredstva za preprečevanje

   
 

Učinkovito posredovanje informacij o kemijskih nevarnostih in ukrepih za obvladovanje je ključni vidik sistema, ki ga uredba REACH uvaja z namenom zagotavljanja boljše transparentnosti.

Uredba ohranja obstoječa orodja:

REACH določa tudi nova orodja:

  • podatkovno bazo Agencije: omogočati mora dostop do podatkov, ki jih Agencija hrani;
  • postopek avtorizacije: omogočati mora učinkovito delovanje notranjega trga, obenem pa zagotavljati ustrezen nadzor tveganj pri zelo nevarnih snoveh. Ta postopek je namenjen spodbujanju zamenjave teh snovi z manj nevarnimi snovmi, kadar so primerne nadomestne snovi na voljo;
  • postopek omejevanja: proizvodnja, plasiranje snovi na trg in uporaba snovi, ki predstavljajo nevarnosti, ki zahtevajo ukrepanje, so lahko predmet popolne ali delne prepovedi ali drugih omejitev, kot jih določa Agencija na podlagi ocenitve nevarnosti.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2010
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).