BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domov > Podatki o snoveh

Podatki o snoveh

   
 

Cilj uredbe REACH (uvedena 1. junija 2007) je izboljšana zaščita zdravja ljudi in okolja z boljšo in zgodnejšo identifikacijo bistvenih lastnosti kemijskih snovi in znanja o njihovi uporabi.

Predhodna zakonodaja je ločevala med “obstoječimi snovmi”, t.p. vse kemikalije navedene na tržišču septembra 1981 in “novimi snovmi”, t.p. tiste, ki so se na tržišču pojavile za tem. Obstoječe snovi niso bile podvržene enakim zahtevanim informacijam kot nove snovi. Posledica tega je, da sedaj obstaja splošno pomanjkanje javno razpoložljivega znanja o lastnostih teh obstoječih snovi, medtem ko imajo delež več kot 99% celotne količine snovi na tržišču. Razen tega za uporabnike na nižjih stopnjah pridobivanje informacij o uporabi ni bilo zahtevano. Zaradi tega obstajajo tudi vrzeli informacij o izpostavljenosti.

Do 1. junija 2018 – bodo predpisi REACH uvedeni preko obdobja 11 let – na razpolago bo dokumentacija, predložena Evropski agenciji za kemikalije s strani proizvajalcev in uvoznikov z informacijami o bistvenih lastnostih in uporabi za vsako snov podvrženo registraciji. Opozoriti je treba, da bo ta postopek uveden s trudom zmanjšanja testiranj, še posebej testiranj na vretenčarjih. Specifični mehanizmi, kot na primer souporaba podatkov med registracijskimi zavezanci in okrepljena uporaba netestnih metod, je resnično predstavila uredba REACH.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Ta dokument je namenjen le informiranju in v nobenem primeru ne nadomesti pravnih nasvetov. Edina pristna pravna referenca je besedilo Uredbe REACH (Uredba (EC) n° 1907/2006).