BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Ennaltaehkäisyssä käytettävät keinot


Ennaltaehkäisyssä käytettävät keinot

   
 

Tehokas tiedonvälitys kemikaalien riskeistä ja riskinhallintakeinoista on oleellinen osa perustettua REACH-järjestelmää, jotta voidaan taata suurempi läpinäkyvyys.

Järjestelmässä on säilytetty jo olemassa olevat työkalut:

REACH-järjestelmään on luotu myös muita työkaluja:

  • Virastotietokanta: Tämän tulee mahdollistaa pääsy viraston ylläpitämiin tietoihin;
  • Käyttölupamenettely: Tämän tulee taata sisäisten markkinoiden tehokas toiminta ja samalla varmistaa, että aineista, joiden pitoisuudet ovat hyvin korkeita, aiheutuvia riskejä hallitaan oikein. Tämän menettelyn tulee kannustaa siihen, että tällaiset aineet korvataan vähemmän vaarallisilla aineilla aina, kun sopivia vaihtoehtoja on käytettävissä;
  • Rajoitusmenettely: Kohdennettavia riskejä sisältävien aineiden valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö saattaa olla viraston asettamien rajoitusten tai muiden rajoitusten sekä osittaisten tai täydellisten kieltojen kohteena esimerkiksi riskin arvioinnin perusteella.

CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2010
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).