BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Aineiden tiedot


Rekisteröintivelvollisuus

   
 

REACH-asetuksen (asetus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007) tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojaamista edistämällä kemiallisten aineiden sisäisten ominaisuuksien parempaa ja varhaisempaa tunnistamista ja keräämällä tietoja aineiden käytöstä.

Aiempi lainsäädäntö erotteli “olemassa olevat aineet” (kaikki kemikaalit, jotka olivat tulleet markkinoille viimeistään syyskuussa 1981) ja "uudet aineet" (kemikaalit, jotka tulivat markkinoille syyskuun 1981 jälkeen). Olemassa oleviin aineisiin ei sovellettu samoja tietovaatimuksia kuin uusiin aineisiin. Tämän seurauksena kyseisten “olemassa olevien aineiden” ominaisuuksia koskevat tiedot eivät ole yleisesti saatavilla, vaikka ne edustavat yli 99% kaikista markkinoilla olevista aineista. Lisäksi jatkokäyttäjiltä ei edellytetty tietojen antamista siitä, miten aineita käytettiin. Sen vuoksi myös altistumistiedot ovat puutteellisia.

1. heinäkuuta 2018 mennessä – REACH-säännösten voimaantulo on jaksotettu 11 vuoden ajalle – aineiden valmistajat ja maahantuojat laativat Euroopan kemikaalivirastolle asiakirja-aineiston, joka sisältää tiedot kaikkien rekisteröintivelvollisten aineiden sisäisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Mainittakoon, että tämä prosessi suoritetaan testaamalla raja-arvot, erityisesti selkärankaisilla eläimillä. REACH on kehittänyt testaustyön avuksi erityisiä mekanismeja, kuten rekisteröijien välisen tietojen yhteiskäyttöjärjestelmän ja eläinkokeettomia testausmenetelmiä.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).