BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu
> Kemikaalien turvallisuuden arviointi > Riskinluonnehdinta


Riskinluonnehdinta

   
 

Riskinluonnehdinta päättää kemikaaliturvallisuuden arvioinnin (CSA). Suoritetaan jokaiselle altistumisskenaariolle olettaen, että määritetyt riskinhallintatoimenpiteet on suoritettu. Tämä vaihe koskee altistuneita ihmisiä ja ympäristöä. Siihen sisältyy myös yleinen ympäristöriskien analyysi.

Riskinluonnehdinta sisältää:

Riski katsotaan asianmukaisesti hallituksi koko aineen elinkaaren ajan, jos:

  • arvioidut altistumistasot (katso altistumisen arviointi) ovat DNEL- tai PNEC-arvoa alhaisemmat ja
  • sellaisen tapahtuman mahdollisuus ja vakavuus, joka voisi aiheutua aineen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, on vähäinen.

Mikäli DNEL- tai PNEC-arvon määrittäminen ei ole mahdollista, vaikutusten välttämisen todennäköisyys altistumisskenaariota käytettäessä tulee arvioida laadullisesti. Lisäksi PBT- ja vPvB-aineiden osalta valmistajien tai maahantuojien tulee käyttää tietoa, joka on kerätty altistumisen arviointivaiheessa minimoidakseen ihmisten tai ympäristön altistumista tai päästöjä.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2011
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) no 1907/2006).