BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > A megelőzés eszközei > Korlátozások bizonyos anyagokra

Korlátozások bizonyos anyagokra

   
 

A korlátozási folyamat egy biztonsági háló bizonyos veszélyes anyagok, keverékek vagy árucikkek által jelentett kockázatok ellen és amelyekre nem vonatkoznak más REACH folyamatok, különösen a regisztrálási kötelezettség. A meglévő korlátozások jegyzéke a rendelet XVII. mellékletét alkotja.

Korlátozási javaslatok

Ha egy anyag elfogadhatatlan kockázatot jelent az egészségre vagy a környezetre a meglévő intézkedések ellenére, egy az egész Közösségre kiterjedő intézkedés kerül beindításra. Az ECHA, az Európai Bizottság vagy egy tagállam kérésére, egy dokumentációt készít a korlátozásokra a XV. melléklet szerint. Egy engedélyköteles anyagra, az ügynökség szintén javasolhat korlátozásokat, ha nem megfelelően szabályozott kockázatok vannak, amikor az anyag árucikkekben kerül felhasználásra.

Amint az ECHA közzéteszi az előkészített dokumentációk jegyzékét, az érdekelt felek a javasolt korlátozásokra vonatkozó megjegyzéseket vagy társadalmi-gazdasági információkat közölhetnek. Ha bebizonyosodik, hogy ez utóbbiak a legmegfelelőbb módszerek a kockázatok csökkentésére, a folyamat a korlátozások bevezetésével folytatódik.

Korlátozások bevezetése

A Kockázatértékelő Bizottság és a Társadalmi-gazdasági elemzést végző Bizottság elemzi a dokumentációkat és véleményt formál a javasolt korlátozásokra vonatkozóan. Ezeket a véleményeket az ügynökség közzéteszi és benyújtásra kerülnek a Bizottsághoz, amely végül eldönti, hogy módosítja-e vagy sem a XVII. mellékletet az új korlátozások elfogadásával vagy a jelenlegi korlátozások módosításával.

A XVII. melléklet tartalma

A XVII. melléklet bemutatja az összes anyagokat, amelyekre a korlátozások és a kapcsolódó feltételek vonatkoznak. Ez magába foglalja a 76/769/EEC1 irányelv keretében elfogadott korlátozásokat és a REACH eljárásból származó új intézkedéseket. Ezek a korlátozások az anyagra magára, egy azt tartalmazó keverékre vagy árucikkre vonatkoznak, és gyártását, forgalomba hozatalát vagy felhasználásainak némelyikét érinthetik. A korlátozások egészen egy anyag gyártásának vagy használatainak felfüggesztéséig terjedhetnek.

1. Bizonyos veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozására vonatkozó irányelv.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007, 2011
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).