BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Felhasználók kötelezettségei > A BAL-nak való megfelelés

A BAL-nak való megfelelés

   
 

A REACH értelmében, a továbbfelhasználóknak be kell tartaniuk a használati feltételeket és kockázatkezelő módszereket, amelyeket a gyártók és az importőrök ajánlottak. Ezért, amint megkapja a biztonsági adatlapot (BAL), egy veszélyes anyag vagy keverék felhasználójának ellenőriznie kell:

  • a leírt felhasználásnak való megfelelést és az expozíciós forgatókönyv(ek) betartását,
  • a kockázatkezelő módszerek betartását,
  • egy megadott engedélynek vagy korlátozásnak való megfelelést.

Az ellenőrzés egy szakaszonkénti eljárás szerint kerül elvégzésre.

Az első lépés annak ellenőrzése, hogy az anyag tervezett felhasználása megfelel-e egy a BAL 1.2 szakaszában leírt felhasználásnak. Kiterjesztett BAL esetén, egy vagy több expozíciós forgatókönyvvel, a felhasználásnak a leírt expozíciós forgatókönyvek egyikével való megfelelését is ellenőrzini kell.

A második szakaszban ellenőrizni kell, hogy a felhasználás tényleges feltételei megfelelnek-e az expozíciós forgatókönyvekben leírt biztonságos felhasználási feltételeknek.

Ha a BAL vagy az expozíciós forgatókönyvek nem tartalmazzák a tervezett felhasználást, vagy ha a tényleges felhasználási feltételek nem felelnek meg a kockázatkezelő módszereknek, a felhasználónak intézkednie kell. A következőket teheti:

  • megkéri a szállítót, hogy az módosítsa a kémiai biztonsági jelentést (CSR) és dolgozzon ki egy új expozíciós forgatókönyvet, hogy a felhasználást azonosított felhasználássá tegye (lásd Információk közlésének kötelezettsége);
  • alkalmazza a tevékenységét: módosíthatja felhasználását egy azonosított felhasználássá, javíthatja a felhasználási feltételeket a kockázatkezelő módszerek betartására vagy megpróbálhatja kicserélni az anyagot egy kevésbé veszélyes anyagra.
  • kereshet egy másik szállítót, aki rendelkezik a felhasználásra vonatkozó forgatókönyvvel vagy kész egy új forgatókönyvet kidolgozni.
  • elkészíti saját kémiai biztonsági jelentését a REACH XII. melléklete szerint. Ezután a felhasználó létrehoz egy a felhasználására vonatkozó expozíciós forgatókönyvet. Ezt a forgatókönyvet csatolnia kell saját BAL-jához és értesítenie kell az ECHA-t a használatról. Néhány esetben, különösen ha az anyag termék- és folyamatorientált kutatáshoz kerül felhasználásra, vagy ha a felhasznált teljes mennyiség kisebb mint évi 1 tonna, a felhasználó mentesíthető egy kémiai biztonsági jelentés elkészítése alól, de a bejelentést mindig meg kell tennie. Végül, a harmadik ellenőrzés az engedélyköteles anyagokra vagy a használati korlátozásokra vonatkozik (lásd Felhasználható anyagok). A biztonsági adatlap 15. szakasza tájékoztatja a felhasználót arról, hogy rá is vonatkoznak-e ilyen intézkedések. Amennyiben igen, akkor ellenőriznie kell, hogy felhasználása megfelel-e egy megadott engedélynek vagy betartja-e az anyagra megállapított korlátozásokat.

Határidők

Ha a biztonsági adatlap kiterjed felhasználásokra, a felhasználónak 12 hónapja van a kiterjesztett BAL-ban közölt intézkedések megvalósítására, annak kézhez vételétől kezdődően. Ha a biztonsági adatlap nem terjed ki a felhasználásokra, a felhasználónak 12 hónapja van saját kémiai biztonsági értékelésének (CSA) elvégzésére és a vonatkozó expozíciós forgatókönyvek kivitelezésére.

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007, 2011
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).