BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Anyagokkal kapcsolatos adatok

Anyagokkal kapcsolatos adatok

   
 

A REACH (2007 június 1-én lépett hatályba) célja az emberi egészség és a környezet védelmének javítása a vegyi anyagok lényegi tulajdonságainak és használatuk ismeretének egy jobb és korábbi azonosítása.

A korábbi törvényhozás megkülönböztette a “meglévő anyagokat”, vagyis minden 1981 szeptemberében piacon levőnek nyilvánított anyagot az “új anyagoktól”, vagyis azoktól, amelyeket attól a naptól kezdődően forgalmaznak. A meglévő anyagokra nem vonatkoznak ugyanazok a tájékoztatási követelmények, mint az új anyagokra. Ennek következményeként, jelenleg egy általános hiány tapasztalható ezen meglévő anyagok tulajdonságaira vonatkozó nyilvánosan elérhető ismeretek terén, miközben ezen anyagok mennyisége a piacon levő anyagok több mint 99%-át teszi ki. Azonkívül, a további felhasználók nem voltak kötelesek információkat nyújtani a felhasználásról. Ennélfogva az expozíciók terén is információhiány mutatkozik.

2018 június 1-ig – A REACH intézkedések egy 11 éves időtartamra vannak szakaszolva – egy, az Európai Vegyianyag-ügynökség gyártói és importőrei által benyújtott dokumentáció kerül forgalomba, minden regisztrálandó anyag lényegi tulajdonságaira vonatkozó információkkal. Megjegyzendő, hogy ez a folyamat a vizsgálatok, főleg a gerinces állatokon végzett kísérletek, korlátozására vonatkozó erőfeszítéssel párhuzamosan kerül végrehajtásra. Sajátos mechanizmusok, mint a regisztrálók közötti adatmegosztás és az egyre erősödő igény a nem vizsgálati módszerek használatára, valóban bevezetésre kerültek a REACH által.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).