BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Kezdőlap > Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés

   
 

REACH azon az elven alapul, hogy az iparnak olyan módon kell gyártani, importálni, használni anyagokat vagy forgalmazni ezeket ezeket, hogy ésszerûen elõrelátható feltételek között ez ne legyen káros hatással az emberi egészségre és a környezetre. Ennek biztosítására a gyártóknak és importõröknekadatokat kell gyûjteniük az anyagokról és fel kell becsülniük, hogy hogyan lehet ellenõrizni az emberi egészségre és a környezetre jelentkezõ veszélyeket, megfelelõ kockázatkezelõ módszerek alkalmazásával. Az évente számított 10 tonnával egyenlõ, vagy ennél nagyobb mennyiségben gyártott vagy importál anyagok esetében el kell készíteni egy Kémiai biztonsági értékelést (CSA) és ezt dokumentálni kell egy Kémiai Biztonsági Jelentésben (CSR). A Kémiai biztonsági értékelést el kell küldeni az anyag gyártójának és az összes beazonosított felhasználónak. A CSR (Kémiai biztonsági jelentés) tartalmazza az adott anyag emberi egészségre és környezetre nézve fennálló kockázatainak részletes összefoglalóját, akárcsak a expozíciós és kockázati értékelést, amennyiben egy ilyen értékelés szükséges.

Más szereplõknek adott esetben el kell készíteniük a CSR-t (Kémiai biztonsági jelentést):

  • Továbbfelhasználók (értékesítõk), akik saját CSA/CSR-el szeretnének rendelkezni (Kémiai biztonsági értékelésssel vagy jelentéssel);
  • Olyan árucikkek termelõi vagy importõrei, melyek olyan anyagokat tartalmaznak, amely anyagok az adott árucikkben szántak kibocsátásra, amennyiben a szóbanforgó anyag még nem került bejegyzésre az adott használatra. A CSR (Kémiai biztonsági jelentés) kiállítása kötelezõ, amennyiben az adott árucikkekben a szóbanforgó anyag mennyisége éves vonatkozásban meghaladja a 10 tonnát,
  • valamint azon gyártók, importõrök vagy értékesítõk (továbbfelhasználók) esetén, akik az engedélybeszerzési folyamat részeként CSA/CSR (Kémiai biztonsági jelentés) készítésére vannak kötelezve.

Bizonyos körülmények között a Kémiai biztonsági értékelés elkészítése nem szükséges:

  • olyan anyagok esetén, melyek adott preparátumban bizonyos koncentrációs határérték alatti koncentrációban fordulnak elõ,
  • telephelyi vagy szállított izolált intermedierek;
  • Termék-és folyamatorientált fejlesztésre szánt anyagok (PPORD);
  • azesetben, ha az anyag felhasználása kapcsán már érvényben lévõ rendelkezések vannak érvényben, ennélfogva az anyag engedélybeszerzése nem kötelezõ (pl. biocid, peszticid, gyógyszerészeti anyagok).

A kémiai biztonsági értékelés már nem áll összefüggésben az emberi egészségre kockázatot jelentõ végfelhasznalással az élelmiszeripari és kozmetikai termékek estében, tekittve, hogy ezek szerepe egyéb vonatkozó jogszabályon belül tisztázásra került.

Értékelési lépések

A "REACH követelményeinek megfelelõ Kémiai Biztonsági értékelés alapelvei" a CSA (Kémiai biztonsági értékelés) követendõ lépéseinek összefoglalását tartalmazza.

Az adott anyag kémiai biztonsági értékelése a következõ lépéseket foglalja magában:

 

Minden regisztráló köteles az alábbbi, megfelelõ kontrollt biztosító, beazonosított kockázattal szembeni intézkedések beazonosítására és foganatosítására a kémiai kockázatértékelés során, és szükség esetén ajánlani fogja az érvényben lévõ biztonsági adatlapot. Minden regisztráló, aki részérõl megkövetelt a kémiai biztonsági értékelés, meg kell hogy õrizze és naprakész állapotba kell hozza saját kémiai biztonsági jelentését.

 

CNRS logó

Prévention du risque chimique, Franciaország, 2007, 2010
Ez a dokumentum csak tájékoztatási célokat szolgál és semmilyen körülmények között sem képez jogi tanácsadást. Az egyetlen hiteles referencia a REACH rendelet szövege (1907/2006 sz. Rendelet (EC)).