BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Webbmästarna

   
 

Unité de prévention du risque chimique, UPS 831 du CNRS (Frankrike)

Denna organisation är en del av institutet för kemi inom det franska nationella centret för vetenskaplig forskning (CNRS – French National Centre for Scientific Research). Dess uppgift är att tillhandahålla expertis, information och utbildning inom området kemiska riskhanteringsåtgärder. Målsättningen med tjänsterna är skydd för människors hälsa och säkerhet vid användning av kemikalier. Organisationens aktiviteter uppfyller behoven för krispersonal, arbetare, offentliga institutioner, industrin och allmänheten.

Mer information: http://www.prc.cnrs-gif.fr (fr/en)