BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Data om ämnen

Data om ämnen

   
 

REACH målsättning (fastlagd 2007-06-01) är att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön genom en bättre och tidigare identifiering av kemiska ämnens väsentliga egenskaper och kunskap om deras användning.

Tidigare lagstiftning särskiljde ”befintliga ämnen”, dvs. alla ämnen som fanns på marknaden i September 1981 från ”nya ämnen, dvs. ämnen som införts på marknaden efter detta datum. Kraven på information för de befintliga ämnena var inte lika stort som för nya ämnen. Till följd härav råder för närvarande stora brister i offentligt tillgänglig kunskap om de befintliga ämnenas egenskaper trots att de utgör 99% av den totala volymen ämnen på marknaden. Vidare krävdes inte att nedstömsanvändaren skulle rapportera om ämnenas användning. Därför saknas även information om exponering.

Från och med 2018-06-01 – REACH åtgärder kommer att införas över en 11-årsperiod – kommer ett dokument, av tillverkare och importörer inlämnat till Europeiska Kemikaliemyndigheten, med information om väsentliga egenskaper och användning för samtliga ämnen som kräver registrering, att finnas tillgänglig. Det bör påpekas att denna procedur kommer att genomföras med avsikten att begränsa testning, speciellt testning på ryggradsdjur. Specifika mekanismer såsom delning av data mellan registranter och den utökade användningen av icke-testande metoder har faktiskt introducerats av REACH.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).