BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Verktyg för undvikande

Verktyg för undvikande

   
 

Effektiv kommunikation av information om kemiska faror och handläggningsåtgärder är en viktig del av det av REACH uppställda systemet för att säkerställa en större öppenhet.

Förordningen behåller redan existerande verktyg:

REACH innehåller även andra verktyg:

  • Företagsregistret: ger tillgång till data som förvaras hos Myndigheten;
  • godkännande-proceduren: ska säkerställa effektiv handläggning av den interna marknaden samtidigt som att riskerna med ämnen med hög faroklassificering hanteras på lämpligt sätt. Denna procedur inbjuder till byte av dessa ämnen till mindra farliga ämnen när passande alternativ är tillgängliga;
  • begränsnings-proceduren: tillverkningen, utsläppandet på marknaden och sådan användning av ämnen som medför risker som måste handläggas, kan av myndigheten, med ledning av en farobedömning, åläggas totalt eller partiellt förbud eller andra begränsningar.

CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2010
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).