BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Vielu dati

Vielu dati

   
 

REACH regulas mērķis (stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā) ir uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību, labāk un agrāk nosakot ķīmiskām vielām piemītošās īpašības un balstoties uz zināšanām par to lietošanu.

Iepriekšējos tiesību aktos bija izšķirtas “esošas vielas”, t.i., visas ķimikālijas, kuru esamība tirgū tika deklarēta 1981. gada septembrī, un “jaunas vielas”, t.i., vielas, kas tika laistas tirgū pēc minētā datuma. Uz esošajām vielām neattiecās tās pašas informācijas prasības, kas attiecās uz jaunajām vielām. Tāpēc šobrīd trūkst publiski pieejamu zināšanu par šo esošo vielu īpašībām, bet tās veido vairāk nekā 99 % no tirgū pieejamo vielu daudzuma. Turklāt pakārtotiem lietotājiem netika prasīts sniegt informāciju par lietošanas veidiem. Tāpēc trūkst arī informācijas par vielu iedarbību.

Līdz 2018. gada 1. jūnijam, kad REACH regulas noteikumi būs jau 11 gadus veci, būs dosjē, ko reģistrējoties iesnieguši ražotāji un importētāji Eiropas Ķīmijas aģentūrai, ar informāciju par katras vielas īpašībām un tās lietošanas veidiem. Jāatzīmē, ka šis process tiks veikts nolūkā ierobežot testu veikšanu, sevišķi attiecībā uz testiem, ko veic ar mugurkaulniekiem. Īpašus mehānismus, tādus kā datu koplietošana starp reģistrētājiem un intensīvāka metožu izmantošana, kuras neietver testus, REACH regula ir patiešām ieviesusi.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).