BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Novēršanas līdzekļi

Novēršanas līdzekļi

   
 

Efektīva informēšana par ķīmisko vielu risku un tā pārvaldības mēriem ir REACH ieviestās sistēmas svarīga sastāvdaļa ar mērķi nodrošināt lielāku caurredzamību.

Regula joprojām paredz šādus jau ieviestus līdzekļus:

REACH paredz arī citus līdzekļus:

  • Aģentūras datubāze: tai jānodrošina piekļuve datiem, kuri ir Aģentūras rīcībā;
  • licencēšanas procedūra: tai jānodrošina iekšējā tirgus efektīva funkcionēšana, paralēli nodrošinot to, ka atbilstoši tiek kontrolēts ar īpaši bīstamajām vielām saistītais risks. Šai procedūrai jāmudina šo vielu aizvietošana ar mazāk bīstamām vielām, ja ir pieejamas atbilstošas alternatīvas;
  • ierobežojumu noteikšanas procedūra: tādu vielu ražošanai, laišanai tirgū un izmantošanai, kuras ir saistītas ar risku, kas ir jākontrolē, Aģentūra, pamatojoties uz riska novērtējumu, drīkst uzlikt pilnīgu vai daļēju aizliegumu vai citus ierobežojumus.

CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2010
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).