BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Duomenys apie chemines medžiagas


Duomenys apie chemines medžiagas

   
 

REACH (įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d.) tikslas – pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, kuo geriau ir anksčiau nustatant būdingas cheminių medžiagų savybes ir išmanant jų panaudojimo būdus.

Ankstesniuose teisės aktuose „esamos cheminės medžiagos“, t. y. visos cheminės medžiagos, deklaruotos kaip buvusios rinkoje 1981 m. rugsėjo mėn., buvo atskirtos nuo „naujų cheminių medžiagų“, t. y. pateiktų į rinką po šios datos. Esamoms cheminėms medžiagoms nebuvo taikomi tie patys informacijos reikalavimai, kaip naujoms medžiagoms. Todėl šiuo metu apskritai trūksta viešai skelbiamų žinių apie šių esamų cheminių medžiagų, o jos sudaro daugiau nei 99 proc. viso rinkoje esamų cheminių medžiagų kiekio, savybes. Be to, iš tolesnių naudotojų nebuvo reikalaujama pateikti informacijos apie jų naudojimo būdus. Todėl taip pat trūksta informacijos apie poveikį.

Iki 2018 m. birželio 1 d. – REACH nuostatos 11 metų laikotarpiu bus vykdomos laipsniškai, – gamintojai ir importuotojai Europos cheminių medžiagų agentūrai pateiks dokumentaciją su informacija apie būdingas visų registruotinų cheminių medžiagų savybes ir naudojimo būdus. Reikėtų pažymėti, kad tai bus atliekama stengiantis riboti jų bandymus, ypač su stuburiniais gyvūnais. REACH tikrai įvedė konkrečias priemones, tokias kaip registruotojų dalijimasis duomenimis ir intensyvesnis nebandymo metodų taikymas.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prancūzija, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).