BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Prevencijos priemonės


Prevencijos priemonės

   
 

Veiksmingas keitimasis informacija apie cheminių medžiagų keliamą riziką ir jos valdymo priemones yra labai svarbus REACH sistemos paruošimo etapas, norint užtikrinti didesnį skaidrumą.

Reglamentas apima jau esančias priemones:

REACH taip pat parengia kitas reikalingas priemones:

  • Agentūros duomenų bazę: suteikiama prieiga prie duomenų, kuriuos saugo Agentūra;
  • autorizavimo procedūrą: ji turi užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir garantuoti, kad labai pavojingų cheminių medžiagų keliama rizika veiksmingai kontroliuojama. Ši procedūra turėtų skatinti minėtas chemines medžiagas pakeisti ne tokiomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis, jei esama tinkamų pakaitalų;
  • apribojimo procedūrą: gamyba, platinimas rinkoje ir cheminių medžiagų, į kurių keliamą riziką būtina atsižvelgti, naudojimas gali būti reguliuojami taikant absoliučius ar dalinius draudimus arba kitus apribojimus, tai gali daryti Agentūra, remdamasi rizikos vertinimu.

CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2010
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).