BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Redskaber til forebyggelse > Restriktioner for bestemte stoffer

Restriktioner for bestemte stoffer

   
 

Restriktionsprocessen udgør et "sikkerhedsnet" imod risici fra visse farlige stoffer, blandinger eller artikler og som ikke behandles af andre REACH-processer, især af registreringsforpligtelsen. Listen over eksisterende restriktioner danner forordningens bilag XVII

Restriktionsforslag

Når et stof på trods af de eksisterende foranstaltninger udgør en uacceptabel sundheds- og miljømæssig risiko, vil der sandsynligvis ske tiltag på EF-niveau. ECHA forbereder på anmodning af Europa-Kommissionen eller en medlemsstat en dossier om restriktioner i overensstemmelse med bilag XV. Til et stof, der er underlagt godkendelse, kan agenturet også foreslå restriktioner, hvis der er risici, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, når stoffet anvendes i artikler.

Så snart listen over forberedte dossierer offentliggøres af ECHA, kan de interesserede parter videregive bemærkninger eller socioøkonomiske oplysninger angående de foreslåede restriktioner. Hvis det kan påvises, at de sidstnævnte er de mest passende foranstaltninger til at mindske risici, fortsætter processen med introduktion af restriktioner.

Introduktion af restriktioner

Udvalget for risikovurdering og udvalget for socioøkonomisk analyse undersøger dossiererne og formulerer deres mening om de foreslåede restriktioner. Disse meninger offentliggøres af agenturet og henstilles til Kommissionen, som til sidst beslutter at ændre bilag XVII eller ej ved at vedtage nye restriktioner eller ændre de aktuelle restriktioner.

Indholdet i bilag XVII

Bilag XVII præsenterer alle de stoffer, der er berørt af restriktioner og de dertilhørende forhold. Det indbefatter restriktioner, der er vedtaget inden for rammerne af direktivet 76/769/EØF og de nye tiltag, der stammer fra REACH-proceduren. Disse restriktioner gælder for et stof alene, en blanding eller en artikel, der indeholder det, og kan berøre stoffets produktion, markedsføring eller nogle af dets anvendelser. Restriktioner kan gå så langt som at udelukke producenten og et stofs anvendelser.

1. Direktivet angående restriktioner i forbindelse med markedsføring og brug af visse farlige stoffer og præparater.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2011
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).