BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Data om stoffer

Data om stoffer

   
 

Målet med REACH (der trådte i kraft den 1. juni 2007) er at forbedre beskyttelsen af sundheden for mennesker og miljø gennem en bedre og tidligere identificering af de iboende egenskaber ved kemiske stoffer og viden om deres anvendelse.

Den forrige lovgivning skelnede mellem ”eksisterende stoffer”, dvs. alle de kemikalier, der var på markedet i september 1981 og ”nye stoffer”, dvs. de stoffer, der kom på markedet efter denne dato. Eksisterende stoffer var ikke genstand for de samme oplysningskrav som de nye stoffer. Som en konsekvens heraf er der på nuværende tidspunkt en generel mangel på offentlig tilgængelig viden om egenskaberne på disse eksisterende stoffer, samtidig med at de udgør mere end 99% af den totale mængde af stoffer på markedet. Endvidere blev downstream-brugere ikke pålagt at opgive oplysninger om anvendelser. Derfor er der også mangel på oplysninger om eksponering.

Den 1. juni 2018 vil REACH-bestemmelserne være blevet indført gradvis over en periode på 11 år – der vil være et dossier, der er indsendt af producenter og importører til Europæisk Kemikalieagentur med oplysninger vedrørende iboende egenskaber og anvendelserfor hvert stof, der har været genstand for registrering. Det bør bemærkes, at denne proces udføres med henblik på at gøre en indsats at begrænse testning, specielt forsøg på hvirveldyr. Specielle mekanismer så som datadeling mellem registranter og den intensiverede anvendelse af ikke-testningsmetoder er blevet introduceret af REACH.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).