BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Redskaber til forebyggelse

Redskaber til forebyggelse

   
 

Effektiv formidling af oplysninger om kemisk risiko og håndteringsforanstaltninger er et væsentligt aspekt ved det system, som REACH har opstillet til at sikre større åbenhed.

Forordningen indeholder de allerede gældende redskaber:

REACH opstiller også andre redskaber:

  • Agenturets database: den bør give adgang til de data, der opbevares af agenturet;
  • godkendelsesprocedure: den bør sikre, at det indre marked fungerer effektivt, samtidigt med at det sikres, at risiciene i forbindelse med særligt problematiske stoffer er tilstrækkeligt kontrolleret. Denne procedure bør tilskynde til udskiftning af disse stoffer med mindre farlige stoffer, hvor passende alternativer er tilgængelige;
  • restriktionsprocedure: fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer, som udgør risici, der skal håndteres, kan, fra agenturets side og på baggrund af en risikovurdering, være genstand for fuldstændige eller delvise forbud eller andre restriktioner.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2010
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).