BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Kemikaliesikkerhedsvurdering > Risikokarakterisering

Risikokarakterisering

   
 

Risikokarakteriseringen afslutter processen med kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA). Dette trin, der udføres for hver hvert eksponeringsscenarie under antagelse af, at risikohåndteringsforanstaltningerne gennemføres, drejer sig om de eksponerede befolkningsgrupper og delmiljøer. Det omfatter også en overordnet miljørisikoanalyse.

Risikokarakteriseringen består i:

  • sammenligning af eksponeringen af hver eksponeret befolkningsgrupper med de relevante DNEL (jf. Farevurdering);
  • sammenligning af de forventede koncentrationer i hvert delmiljø med PNEC (jf. Farevurdering);
  • vurdering af sandsynligheden og omfanget af en hændelse, der opstår på grund af de fysisk-kemiske egenskaber i stoffet.

Risikoen opfattes som tilstrækkeligt kontrolleret i hele stoffets livscyklus, hvis:

  • de estimerede eksponeringsniveauer (jf. Eksponeringsvurdering) er lavere end DNEL eller PNEC, og
  • sandsynligheden og omfanget af en hændelse, der opstår på grund af stoffets fysisk-kemiske egenskaber, er ubetydelige.

Hvis det ikke er muligt at bestemme en DNEL eller en PNEC, skal sandsynligheden for at undgå virkningerne, når eksponeringsscenariet gennemføres, vurderes kvalitativt. For PBT og vPvB-stoffer skal producenter eller importører desuden bruge de indsamlede oplysninger i løbet af eksponeringsvurderingstrinet til at minimere eksponeringer og emissioner for mennesker og miljø.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2011
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).