BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Home > Instrumenten ter preventie

Instrumenten ter preventie

   
 

De effectieve communicatie van informatie betreffende chemische risico's en de beheersmaatregelen is een essentieel aspect van het systeem opgezet door REACH om meer transparantie te garanderen.

De verordening behoudt de reeds bestaande instrumenten:

REACH stelt ook andere instrumenten op:

  • de Databank van het Agentschap: moet toegang tot gegevens beheerd door het Agentschap mogelijk maken;
  • de autorisatie procedure: dit moet de efficiënte werking van de interne markt garanderen en zorgen dat de risico's van zeer zorgwekkende stoffen op de juiste manier gecontroleerd worden. Deze procedure moet aanzetten tot de vervanging van deze stoffen door minder gevaarlijke stoffen, indien geschikte alternatieven beschikbaar zijn;
  • de beperkings procedure: het vervaardigen, het in de handel brengen en het gebruik van stoffen die risico's vertegenwoordigen die moeten worden aangepakt, kunnen het object zijn, van het Agentschap en op basis van een risicoanalyse, van totale of gedeeltelijke verboden of andere beperkingen.

CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrijk, 2007, 2010
Dit document wordt alleen ter informatie verstrekt en vormt onder geen enkele voorwaarde een juridisch advies. De enige authentieke wettelijke referentie is de tekst van de REACH verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).