BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Unelte pentru prevenire > Restricţionarea anumitor substanţe

Restricţionarea anumitor substanţe

   
 

Procesul de restricţionare reprezintă o plasă de siguranţă împotriva riscurilor prezentate de anumite substanţe, amestecuri sau articole periculoase şi care nu sunt acoperite de alte procese REACH, mai ales de obligativitatea înregistrării. Lista restricţiilor existente alcătuieşte anexa XVII a regulamentului.

Propuneri de restricţionare

Când o substanţă prezintă un risc inacceptabil pentru sănătate sau mediu în ciuda măsurilor existente, trebuie începută o acţiune la nivelul întregii Comunităţi. ECHA, la cererea Comisiei Europene sau a statului membru, pregăteşte o documentaţie pentru restricţii conform anexei XV. Pentru o substanţă supusă autorizării, agenţia poate propune, de asemenea, restricţii, dacă există riscuri controlate necorespunzător când substanţa este utilizată în articole.

De îndată ce lista documentaţiilor pregătite este publicată de către ECHA, părţile interesate pot face comentarii sau informaţii socio-economice referitoare la restricţiile sugerate. Dacă se demonstrează că acestea din urmă sunt măsurile cele mai potrivite pentru reducerea riscurilor, procesul va continua cu introducerea restricţiilor.

Introducerea restricţiilor

Comitetul pentru Evaluarea Riscurilor şi Comitetul de Analiză Socio-economică examinează documentaţia şi formulează o opinie cu privire la restricţiile propuse. Aceste opinii sunt publicate de către agenţie şi depuse la Comisie care va decide în cele din urmă dacă va amenda sau nu anexa XVII prin adoptarea noilor restricţii sau modificarea restricţiilor actuale.

Conţinutul anexei XVII

Anexa XVII prezintă toate substanţele la care se referă restricţiile şi condiţiile legate de acestea. Acesta include restricţiile adoptate în cadrul Directivei 76/769/CEE1 şi noile măsuri rezultate din procedura REACH. Aceste restricţii se aplică la o substanţă ca atare, la un amestec sau un articol care îl conţine şi se pot referi la producerea, introducerea pe piaţă sau una din utilizările acesteia. Restricţiile pot merge până la suspendarea producerii şi utilizării unei substanţe.

1. Directiva referitoare la restricţiile introducerii pe piaţă şi utilizării unor anumite substanţe şi preparate periculoase.

 

logo cnrs

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2011
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006).