BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Date privind substanţele > Cerinţe informaţionale pentru înregistrare

Cerinţe informaţionale pentru dosarul tehnic de înregistrare

   
 

Dosarul tehnic conţine informaţii referitoare la proprietăţile şi clasificarea unei substanţe, la utilizările acesteia, precum şi un îndrumar privind utilizarea în condiţii de siguranţă.


Informaţii referitoare la proprietăţile intrinseci ale substanţei de înregistrat

În cadrul REACH, înregistratorii sunt obligaţi să colecteze toate informaţiile relevante privind proprietăţile intrinseci ale substanţei care urmează a fi înregistrate, indifferent de cantităţile produse sau importate. Tipul şi cantitatea minimă de informaţii necesare pentru respectarea obligaţiilor ce decurg din regulamentele REACH depind însă de cantitatea produsă sau importată în Uniunea Europeană. Necesarul minim de date referitoare la o anumită substanţă, în funcţie de tonaj, este specificat în anexele VII până la X ale REACH.

 

DATELE PRIVIND PROPRIETĂŢILE INTRINSECI, OBLIGATORII PENTRU ÎNREGISTRARE

 

Fizico-chimice, informaţii toxicologice şi ecotoxicologice

Proprietăţi fizico-chimice (PC)

Informaţii toxicologice şi ecotoxicologice

Fizico-chimice, informaţii toxicologice şi ecotoxicologice

Informaţii toxicologice şi ecotoxicologice

 

Toate informaţiile relevante disponibile

Cerinţele din anexa VII

Cerinţele
din anexa VII

Cerinţele
din anexa VIII

Cerinţele
din anexa IX

Cerinţele
din anexa X

1-10 t/an

 •1

 

 

 

10-100 t/an

 

 

100-1.000 t/an

 •2

 

≥ 1.000 t/an

 •2

 •2

1. Pentru banda minimă de tonaj (1 până la 10 tone pe an de producător sau importator), informaţiile minime obligatorii se limitează la datele fizico-chimice:
- dacă substanţa este o “substanţă în curs de introducere”, adică o substanţă deja produsă sau importată, în anumite condiţii, înainte de intrarea în vigoare a regulamentului REACH la 1 iunie 2007 şi,
- dacă se consideră că e puţin probabil ca substanţa să îndeplinească criteriile pentru clasificarea în categoria 1 sau 2 privind carcinogeneza, mutageneza sau toxicitatea reproductivă şi criteriile PBT sau fPfB (PBT: persistentă, bioacumulantă şi toxică – fPfB: foarte persistentă şi foarte bioacumulantă) şi,
- substanţa nu are o utilizare dispersivă sau difuzivă şi se anticipează că nu va îndeplini criteriile de clasificare pentru nici o categorie de risc privind mediul sau sănătatea umană.
2. La acest nivel, declarantul trebuie să depună o propunere şi un program de îndeplinire a cerinţelor informaţionale din această anexă.


Pe măsură ce se atinge următorul nivel de tonaj, trebuie îndeplinite cerinţele următoarei anexe REACH corespunzătoare acestuia.
Coloana 1 din anexele de la VII la X ale regulamentului REACH stabileşte datele obligatorii standard (vezi tabelul Date obligatorii standard REACH). Aceste cerinţe standard pot fi însă adaptate (eliminate sau sporite), atunci când acest lucru este oportun şi justificat. Pentru fiecare din anexele REACH de la VII la X, coloana 2 enumeră regulile specifice de adaptare (de exemplu, caracteristicile privind expunerea sau periculozitatea), în funcţie de care se pot modifica cerinţele standard.
Pe lângă aceste reguli specifice, informaţiile obligatorii standard pot fi de asemenea adaptate în funcţie de regulile generale cuprinse în anexa XI a regulamentului REACH, de pildă în cazurile în care testarea este tehnic imposibilă, sau testarea nu este considerată a fi necesară din punct de vedere ştiinţific, sau pe baza consideraţiilor privind expunerea.


Informaţii privind expunerea

Informaţiile privind producerea (dacă aceasta are loc în interiorul Uniunii Europene), utilizarea, manipularea şi înlăturarea substanţei (adică acoperirea întregului ei ciclu de viaţă) sau a articolelor ce conţin substanţa trebuie colectate pentru a identifica populaţiile şi zonele expuse, precum şi natura expunerilor, adică ruta, frecvenţa şi durata expunerii (anexa VI a regulamentului REACH, secţiunile 3 şi 5, şi, în cazul substanţelor cu cantităţi între 1 şi 10 tone pe an per declarant, anexa VI, secţiunea 6).

Necesarul de date referitoare la proprietăţile intrinseci ale unei anumite substanţe se va ghida după aceste informaţii: de exemplu, dacă expunerea persoanelor este limitată şi bine controlată, desfăşurându-se numai la locul de muncă timp de câteva zile pe lună, s-ar putea renunţa la studii privind toxicitatea repetate şi pe termen lung.

În cazul substanţelor produse sau importate în cantităţi de la 1 la 10 tone pe an pe producător/importator, aceste informaţii vor fi folosite pentru a decide în privinţa utilizării dispersive sau difuzive a substanţei respective.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franţa, 2007
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).