BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Unelte pentru prevenire

Unelte pentru prevenire

   
 

Comunicarea efectivă a informaţiilor privind riscul chimic şi măsurile de management sunt un aspect esenţial al sistemului creat de REACH pentru a asigura mai multă transparenţă.

Regulamentul păstrează instrumentele existente deja:

REACH creează de asemenea şi alte instrumente:

  • baza de date a Agenţiei: aceasta trebuie să permită accesul la datele deţinute de Agenţie;
  • procedura de autorizare: aceasta trebuie să asigure funcţionarea eficientă a pieţei interne, în timp ce asigură faptul că riscurile generate de substanţele foarte periculoase sunt controlate în mod adecvat. Această procedură trebuie să incite înlocuirea acestor substanţe cu substanţe mai puţin periculoase atunci când sunt disponibile alternative potrivite;
  • procedura de restricţionare: producerea, punerea pe piaţă şi utilizarea substanţelor care prezintă riscuri ce trebuie abordate, pot face obiectul unor interziceri totale sau parţiale sau al altor restricţii din partea Agenţiei şi pe baza evaluării riscurilor.

CNRS

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2010
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).