BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Obligaţiile utilizatorilor > Compatibilitatea cu FTS

Compatibilitatea cu FTS

   
 

În cadrul REACH, utilizatorii în aval trebuie să respecte condiţiile de utilizare şi măsurile de management al riscului recomandate de producători şi importatori. Astfel, de îndată ce primeşte o fişă tehnică privind siguranţa (FTS), utilizatorul unei substanţe periculoase sau al unui amestec periculos trebuie să verifice:

  • compatibilitatea cu utilizarea descrisă şi respectarea scenariilor privind expunerea,
  • respectarea măsurilor de management al riscului,
  • compatibilitatea cu o autorizare aprobată sau cu restricţiile aprobate.

Această verificare este făcută conform unei proceduri pe faze.

Prima etapă constă în verificarea dacă utilizarea preconizată a substanţei corespunde unei utilizări descrise în cadrul secţiunii 1.2 a FTS. Dacă este vorba de un FTS extins cu unul sau mai multe scenarii privind expunerea, trebuie verificată şi compatibilitatea utilizării cu unul dintre scenariile privind expunerea descrise.

În faza a doua trebuie verificată dacă condițiile efective se potrivesc cu condiţiile utilizării în siguranţă descrise în scenariile privind expunerea.

Dacă utilizarea preconizată nu este acoperită în FTS şi în scenariile privind expunerea, sau dacă condiţiile efective de utilizare nu sunt compatibile cu măsurile de management al riscului, utilizatorul trebuie să ia măsuri. El poate:

  • să ceară furnizorului să modifice raportul privind securitatea chimică (CSR) şi să elaboreze un nou scenariu privind expunerea pentru a transforma utilizarea într-o utilizare identificată (vezi Obligaţia de a comunica);
  • să-şi adapteze activitatea: el poate transforma această utilizare într-o utilizare identificată, poate îmbunătăţii condiţiile de utilizare pentru a respecta măsurile de management al riscului, sau poate să înlocuiască substanţa cu una mai puţin periculoasă.
  • să caute un alt furnizor, care furnizează un scenariu ce acoperă această utilizare sau este gata să elaboreze un nou scenariu;
  • să-şi întocmească propriul raport privind securitatea chimică în conformitate cu anexa XII a REACH. După aceea, utilizatorul generează un scenariu privind expunerea care acoperă această utilizare. El trebuie să ataşeze acest scenariu la propriul FTS şi să înştiinţeze ECHA despre utilizarea sa. În unele cazuri, în special când substanţa este utilizată pentru cercetare orientată pe produs şi pe proces, sau când cantitatea totală utilizată este mai mică decât 1 tonă anual, utilizatorul poate fi scutit de la elaborarea unui FTS, dar el trebuie să facă notificarea în fiecare caz. În cele din urmă, cea de a treia verificare implică substanţele supuse autorizării sau se referă la restricţiile de utilizare (vezi Substanţele utilizabile). Secţiunea 15 a FTS aduce la cunoştinţa utilizatorului dacă asemenea măsuri se referă şi la el. Dacă acesta este cazul, utilizatorul trebuie să verifice dacă utilizarea sa este compatibilă cu autorizaţia aprobată, respectiv restricţiile stabilite pentru substanţă.

Termene limită

Dacă utilizările sunt acoperite, utilizatorul are la dispoziţie 12 luni pentru implementarea măsurilor comunicate în FTS-ul extins, începând de la primirea acestuia. Dacă utilizările nu sunt acoperite, utilizatorul are la dispoziţie 12 luni pentru a efectua propria sa evaluare a securităţii chimicalelor (CSA) şi să implementeze scenariile privind expunerea legate de aceasta.

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2011
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).