BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Date privind substanţele > Indentificarea substanţelor

Identificarea şi denumirea substanţelor

   
 

Regulamentul REACH se aplică exclusiv substanţelor. Pentru a garanta o funcţionare corespunzătoare a sistemului REACH, identificarea neechivocă şi lipsită de ambiguităţi a substanţelor este esenţială.


Substanţele din sfera de aplicare a REACH

Regulamentul REACH se referă la producţia, importul, introducerea pe piaţă şi utilizarea substanţelor de sine stătătoare, în preparate (amestecuri intenţionate sau soluţii compuse din două sau mai multe substanţe) şi în articole.
Preparatele şi articolele nu sunt, în sine, reglementate prin regulamentul REACH. Aşadar, pentru a respecta prevederile REACH, şi pe lângă catalogarea substanţelor de sine stătătoare, producătorii şi importatorii trebuie să specifice substanţele prezente în preparatele şi articolele produse sau importate.

Conform definiţiei REACH, o substanţă înseamnă un element chimic şi compuşii acestuia, în stare naturală sau obţinuţi în urma unui proces de producţie, inclusiv aditivii necesari pentru păstrarea stabilităţii şi impurităţile derivate din procesul utilizat, dar excluzând solvenţii care pot fi separaţi fără afectarea stabilităţii substanţei sau fără schimbarea compoziţiei acesteia.

Această definiţie depăşeşte nivelul unui singur compus chimic pur definit de o singură structură moleculară.
Substanţele din sfera de aplicare a regulamentului REACH sunt de regulă produsul unei reacţii chimice din procesul de producţie, şi pot conţine mai multe elemente componente distincte. Conform definiţiei REACH, substanţele includ de asemenea substanţe derivate sau izolate chimic pornind de la materiale naturale, care pot conţine fie un singur element sau moleculă (de ex., metale pure sau anumite minerale), fie mai multe elemente componente.

Anumite substanţe sunt exceptate de la regulamentul REACH în parte sau integral (pentru informaţii suplimentare, a se vedea tabelul Sfera de aplicare a regulamentului REACH).


Tipuri de substanţe

Pentru identificarea şi denumirea lor în sistemul REACH, substanţele sunt repartizate în două grupe principale:

  1. „Substanţe bine definite”: substanţe cu o compoziţie calitativă şi cantitativă clară
  2. „Substanţe CNVC”: substanţe cu compoziţie Necunoscută sau Variabilă, produşi Complecşi de reacţie sau materiale biologice.

Variabilitatea compoziţiei în cazul substanţelor bine definite este dată de limitele superioară şi inferioară ale domeniului de concentraţii ale principalilor componenţi. În cazul substanţelor CNVC, variabilitatea este destul de mare şi/sau imprevizibilă.

Atunci când este necesară înregistrarea unei "substanţe bine definite", aceasta va include compoziţia chimică a substanţei, identitatea chimică şi conţinutul din fiecare element component în cadrul substanţei. Pentru anumite tipuri de substanţe, simpla compoziţie chimică nu este suficientă pentru caracterizare, şi trebuie adăugaţi anumiţi parametri fizici suplimentari referitori la structurile chimice, pentru a putea identifica substanţa (de ex., morfologia cristalului).

În cazul „substanţelor CNVC”, pentru identificare sunt necesare şi alte tipuri de informaţii pe lângă compoziţia chimică, deoarece:

  1. numărul elementelor componente este relativ mare şi/sau
  2. compoziţia este, în mare parte, necunoscută şi/sau
  3. variabilitatea compoziţiei este relativ mare sau greu previzibilă.

Atunci când este necesară înregistrarea unei substanţe CNVC, producătorii/importatorii vor include denumirea, originea şi sursa substanţei, precum şi etapele cele mai importante parcurse în timpul prelucrării. Un rol important pentru identificare îl pot avea şi alte proprietăţi ale substanţelor.

Regulile pentru denumirea diverselor substanţe sunt redate în desenul explicativ Identificarea şi denumirea substanţelor.


Identificarea substanţelor echivalente

Producătorii sau importatorii trebuie să determine dacă substanţele lor pot fi considerate echivalente pentru scopurile regulamentului REACH. Identificarea substanţelor echivalente este importantă pentru procesul de partajare a datelor, care permite o limitare a testării substanţelor bazându-se pe identificarea corectă a acestora.


Gruparea substanţelor înrudite din punct de vedere structural

Anexa XI a regulamentului REACH creează posibilitatea evaluării substanţelor chimice nu una câte una, ci grupându-le pe categorii.
O categorie chimică este un grup de substanţe ale căror proprietăţi fizico-chimice şi toxicologice referitoare la sănătatea umană şi/sau mediu, precum şi/sau proprietăţile privind evoluţia în mediul înconjurător sunt similare sau urmează un anumit şablon regulat, ca urmare a similarităţilor structurale dintre ele (sau altor caracteristici similare). Utilizarea unei abordări pe categorii permite identificare acelor proprietăţi care sunt commune cel puţin anumitor substanţe membre ale categoriei respective. Această abordare pune de asemenea bazele identificării unor posibile tendinţe ale proprietăţilor în cadrul întregii categorii.
Prin urmare, este posibilă extrapolarea datelor măsurate la substanţele similare netestate. În acest fel se pot realiza estimări corecte, adecvate din punct de vedere al clasificării, etichetării şi/sau evaluării riscurilor, fără a mai fi necesară testarea.

Producătorii şi importatorii sunt astfel cointeresaţi de identificarea corectă a substanţelor lor , deoarece aceasta le permite să stabilească dacă este posibilă gruparea lor.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franţa, 2007
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).