BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Date privind substanţele

Date privind substanţele

   
 

Obiectivul regulamentului REACH (intrat în vigoare la 1 iunie 2007) este să amelioreze protecţia sănătăţii umane şi a mediului printr-o mai bună şi mai timpurie identificare a proprietăţilor intrinseci ale substanţelor chimice şi a cunoştinţelor privind utilizarea lor.

Legislaţia anterioară făcea distincţie între “substanţele existente”, adică toate substanţele chimice declarate ca prezente pe piaţă în septembrie 1981 şi “substanţele noi”, adică cele introduse pe piaţă după acea dată. Substanţele existente nu erau supuse aceloraşi obligaţii privind informaţiile ca şi substanţele noi. Ca urmare a acestui fapt, în prezent se manifestă o lipsă generală de informaţii publice referitoare la proprietăţile acestor substanţe existente, deşi ele reprezintă peste 99% din volumul total al tuturor substanţelor de pe piaţă. În plus, utilizatorii din aval nu erau obligaţi să furnizeze informaţii referitoare la utilizările date acestor substanţe. De aceea ne confruntăm şi cu o lipsă de informaţii privind expunerea.

Până la data de 1 iunie 2018, când prevederile REACH vor împlini 10 ani de la introducere, va exista un dosar, depus de producători şi importatori la Agenţia Europeană a Substanţelor Chimice, care va cuprinde informaţii privitoare la proprietăţile intrinseci şi utilizările fiecărei substanţe supuse înregistrării. Trebuie menţionat că acest proces se va realiza cu eforturi de limitare a probelor, mai ales în ceea ce priveşte testarea pe vertebrate. Astfel, regulamentul REACH a introdus mecanisme specifice cum ar fi partajarea datelor între declaranţi şi recursul sporit la metode neexperimentale.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Franţa, 2007
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).