BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Evaluarea siguranţei chimicalelor > Caracterizarea riscurilor

Caracterizarea riscurilor

   
 

Caracterizarea riscurilor încheie procesul evaluării siguranţei chimicalelor (CSA). Efectuat pentru fiecare scenariu privind expunerea cu presupunerea că măsurile de management al riscurilor descrise sunt implementate, această etapă se referă la populaţiile umane şi sferele de mediu expuse. Acesta include şi o analiză globală a riscurilor de mediu.

Caracterizarea riscurilor constă în următoarele:

Riscul este considerat ca fiind controlat corespunzător pe durata întregului ciclu de viaţă al substanţei, dacă:

  • nivelurile de expunere estimate (cf Evaluarea expunerii) sunt mai mici decât NDNE sau CTNE, şi
  • probabilitatea şi severitatea unui eveniment ce rezultă din proprietăţile fizico-chimice ale substanţei sunt neglijabile.

În cazul în care NDNE sau CTNE nu pot fi determinate, probabilitatea evitării efectelor în cazul implementării unui scenariu privind expunerea trebuie evaluată calitativ. În plus, pentru substanţele PBT şi vPvB, producătorii sau importatorii trebuie să utilizeze informaţiile colectate pe durata etapei de evaluare a expunerii pentru a minimiza expunerile şi emisiile în cazul oamenilor şi al mediului înconjurător.

 

logo cnrs

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2011
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).