BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Start > Evaluarea siguranţei chimicalelor

Evaluarea siguranţei chimicalelor

   
 

Regulamentul REACH se întemeiază pe principiul că sectorul industrial ar trebui să producă, importe, utilizeze substanţele sau să le pună pe piaţă într-un mod care să nu aibă un impact negativ asupra sănătăţii umane ori a mediului înconjurător. Astfel, producătorii şi importatorii trebuie să colecteze sau să genereze date referitoare la substanţe, să evalueze modul în care pot fi controlate riscurile la adresa sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, prin aplicarea unor măsuri corespunzătoare de management al riscurilor. Pentru toate substanţele care sunt produse sau importate în volume egale sau mai mari decât 10 tone pe an, trebuie efectuată o Evaluare a Securităţii Chimice (CSA) şi documentată într-un Raport de Securitate Chimică (CSR). Evaluarea Securităţii Chimice va adresa producătorul unei substanţe şi toate utilizările sale identificate. CSR conţine un rezumat detaliat al informaţiilor cu privire la proprietăţile periculoase ale substanţei asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurător, împreună cu o evaluare a expunerii şi riscului, când o asemenea evaluare este necesară.

S-ar putea ca şi alţi actori să trebuiască să pregătească o CSR:

  • Utilizatorii din aval care au nevoie sau doresc să-şi facă propria CSA /CSR;
  • Producătorii sau importatorii de articole conţinând substanţe ce urmează a fi eliberate din articol, dacă substanţa nu este încă înregistrată pentru utilizarea respectivă. CSR este necesară dacă substanţa este prezentă în articolele în volumuri mai mari de 10 tone pe an;
  • Producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval ce pregătesc o CSA / CSR ca parte a unei solicitări de autorizare.

În anumite circumstanţe, evaluarea securităţii chimice nu trebuie efectuată:

Evaluarea securităţii chimice nu trebuie să abordeze riscurile asupra sănătăţii umane provenite din utilizările finale în materialele care intră în contact cu produsele alimentare şi în produsele cosmetice, deoarece acestea sunt reglementate de o legislaţie diferită.

Paşii evaluării

Diagrama "Principii ale evaluării securităţii chimice pe baza regulamentului REACH" rezumă paşii CSA.

Evaluarea securităţii chimice a unei substanţe va include următorii paşi:

 

Toţi declaranţii vor identifica şi aplica măsurile potrivite pentru a controla în mod adecvat riscurile identificate în evaluarea securităţii chimice, şi, după caz, le vor recomanda în fişa cu date de securitate pe care o furnizează. Toţi declaranţii care trebuie să efectueze o evaluare a securităţii chimice vor păstra raportul de securitate chimică disponibil şi actualizat.

 

CNRS

Prevenirea riscului chimic, Franţa, 2007, 2010
Acest document are rol exclusiv informativ şi nu are în nici un caz valoare de consult juridic. Singura referinţă juridică autentică este reprezentată de textul Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr.1907/2006).