BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Strona główna > Narzędzia zapobiegawcze

Narzędzia zapobiegawcze

   
 

Skuteczne komunikowanie informacji dotyczących zagrożeń chemicznych oraz środków zapobiegawczych jest kluczowym aspektem systemu REACH i ma na celu zapewnienie przejrzystości.

Rozporządzenie zachowuje dotychczas istniejące narzędzia:

Rozporządzenie REACH ustanawia również kolejne narzędzia:

  • baza danych Agencji: powinna zapewniać dostęp do danych przechowywanych przez Agencję;
  • procedura autoryzacji: powinna zapewniać wydajne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zwracając jednocześnie uwagę na zagrożenia związane z substancjami oraz prawidłową kontrolę nad tymi zagrożeniami. Procedura ta powinna zachęcać do zastąpienia tych substancji bezpieczniejszymi, jeśli dostępne są odpowiednie alternatywy;
  • procedura rejestracji: wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i użytkowanie substancji niosących zagrożenie może być przedmiotem zainteresowania Agencji i na podstawie oceny zagrożeń podlegać całkowitemu lub częściowemu zakazowi albo innym ograniczeniom.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francja, 2007, 2010
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnych okolicznościach nie stanowi porady prawnej. Jedynym autentycznym dokumentem referencyjnym jest rozporządzenie REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).