BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Paġna ewlenija > Għodod ta’ prevenzjoni

Għodod ta’ prevenzjoni

   
 

Il-komunikazzjoni effettiva ta'informazzjoni dwar riskji kemikali u l-miżuri ta' ġestjoni hija aspett essenzjali tas-sistema stabbilita minn REACH sabiex tiżgura trasparenza akbar.

Ir-regolament iħaddan fih l-ghodod diġà ezistenti:

RREACH jistabilixxi aktar għodod:

  • id-database tal-Aġenzija: għandha tippermetti aċċess għal tagħrif miżmum mill-Aġenzija;
  • il-proċedura tal-awtorizzazzjoni: għandha tiżgura l-funzjonament effiċjenti tas-suq intern filwaqt li tiżgura li r-riskju minn sustanzi ta' tħassib serju jiġu kkontrollati sew. Din il-proċedura għandha tinċita għas-sostituzzjoni ta' dawn is-sustanzi b'sustanzi anqas perikolużi meta alternattivi adattati ikunu disponibbli;
  • il-proċedura ta' restrizzjoni: il-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi li jippreżentaw riskju li jrid jiġi indirizzat, jista' jkun għan tal-Aġenzija fuq il-bażi tal-istima tar-riskju, ta' projbizzjonijiet totali jew parzjali jew restrizzjonijiet oħra.

CNRS

Prévention du risque chimique, Franza, 2007, 2010
Dan id-dokument qed jingħata għal informazzjoni biss u taħt l-ebda ċiekostanza ma jikkostitwixxi parir legali. L-uniku referenza awtentika legali huwa t-test tar-Regolament ta’ REACH (Regolament (KE) nru 1907/2006).