BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Paġna ewlenija > Obbligi ta’ l-utent > Konformità ma’ SDS

Konformità ma’ SDS

   
 

Taħt REACH, utenti downstream għandhom jirrispettaw il-kundizzjonijiet ta' użu u miżuri ta' ġestjoni ta' riskju rakkomandati mill-manifatturi u l-importaturi. Għalhekk, hekk kif fuljett ta' tagħrif dwar is-sigurtà (SDS) ikun wasal, l-utent ta' sustanza jew taħlita perikoluża għandu jivverifika:

  • il-konformità mal-użu deskritt u rispett lejn ix-xenarj(u/i) ta' espożizzjoni (i),
  • ir-rispett tal-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju,
  • il-konformità ma' awtorizzazzjoni mogħtija jew restrizzjonijiet.

Dan il-kontroll isir skont proċedura fi stadji.

L-ewwel pass jikkonsisti fil-verifika li l-użu maħsub tas-sustanza jikkorrispondi għal użu deskritt fit-taqsima 1.2 tal-SDS. Jekk hija SDS estiża b'xenarju ta' espożizzjoni wieħed jew aktar, il-konformità tal-użu ma' wieħed mix-xenarji ta' espożizzjoni deskritti għandu wkoll jiġi kkontrollat.

It-tieni stadju jammonta għal kontroll li l-kondizzjonijiet attwali ta' użu jaqblu mal-kondizzjonijiet ta' użu sikur deskritt fix-xenarji ta' espożizzjoni.

Jekk l-użu maħsub ma jkunx kopert fl-SDS u fix-xenarji ta' espożizzjoni jew jekk il-kondizzjonijiet attwali ta' użu ma jikkonformawx mal-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju, l-utent għandu jieħu azzjoni. Huwa jista' jew:

  • jitlob lill-fornitur li jemenda r-rapport tas-sigurtà kimika (CSR) u biex jiżviluppa xenarju ta' espożizzjoni ġdid li jagħmel l-użu wieħed identifikat (ara l-Obbligu ta' kommunikazzjoni);
  • jadatta l-attività tiegħu: huwa jista' jibdil l-użu tiegħu f'wieħed identifikat, itejjeb il-kundizzjonijiet ta' użu li jirrispettaw il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju jew jippruva jissostitwixxi s-sustanza ma' waħda inqas perikoluża jadatta l-attività tiegħu: huwa jista' jibdil l-użu tiegħu f'wieħed identifikat, itejjeb il-kundizzjonijiet ta' użu li jirrispettaw il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju jew jippruva jissostitwixxi s-sustanza ma' waħda inqas perikoluża;
  • ifittex xi fornitur ieħor li jipprovdi xenarju li jkopri l-użu tiegħu jew ikun lest biex jiżviluppa xenarju ġdid;
  • jagħmel rapport tas-sigurtà kimika skont Anness XII ta' REACH. L-utent jiġġenera mbagħad xenarju ta' espożizzjoni li jkopri l-użu tiegħu. Huwa għandu jehmeż dan ix-xenarju tal-SDS tiegħu stess u jinnotifika lil ECHA dwar l-użu tiegħu. F'xi każijiet, b'mod partikolari meta s-sustanza hija użata għall-prodott u l-proċess ta' riċerka orjentati lejn jew meta l-ammont totali użat huwa inqas minn tunnellata metrika fis-sena, l-utent jista' jiġi eżentat milli jipprepara CSR, iżda huwa obbligat li jinnotifika. Fl-aħħar nett, it-tielet verifika tinvolvi s-sustanzi suġġetti għal awtorizzazzjoni jew dawk rigward użu b' restrizzjonijiet (ara Sustanzi li jistgħu jintużaw). It-taqsima 15 tal-SDS tippermetti lill-utent li jkun jaf jekk ikunx involut permezz ta' miżuri bħal dawn. Jekk ikun il-każ, huwa għandu jivverifika li l-użu tiegħu jikkonforma b'awtorizzazzjoni mogħtija jew li din tirrispetta r-restrizzjonijiet stabbiliti għas-sustanza.

Skadenzi

Jekk l-użi huma koperti, l-utent għandu 12-il xahar biex jimplimenta l-miżuri estiżi kkomunikati fl-SDS li jibdew mid-data tal-wasla. Jekk l-użu ma jkunx kopert, l-utent għandu 12-il xahar biex iwettaq l-analiżi dwar is-sigurtà kimika (CSA) u biex jimplimenta x-xenarji ta' espożizzjoni relatati.

Prévention du risque chimique, Franza, 2007, 2011
Dan id-dokument qed jingħata għal informazzjoni biss u taħt l-ebda ċiekostanza ma jikkostitwixxi parir legali. L-uniku referenza awtentika legali huwa t-test tar-Regolament ta’ REACH (Regolament (KE) nru 1907/2006).