BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Αρχική > Υποχρεώσεις χρήστη > Χρησιμοποιήσιμες ουσίες

Ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να διατεθούν στην αγορά

   
 

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις που ενδέχεται να έχει ο μεταγενέστερος χρήστης βάσει του κανονισμού REACH, είναι αρχικά ο έλεγχος, εάν του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί και να διαθέτει στην αγορά μια δεδομένη ουσία.

Ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι μεταγενέστεροι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν και να διαθέτουν στην αγορά ουσίες που δεν έχουν καταχωρισθεί, εάν απαιτείται η καταχώρισή τους. Συνεπώς, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και διαθέτουν στην αγορά περιέχουν μόνο ουσίες οι οποίες:

  • παρασκευάζονται/εισάγονται από τον παρασκευαστή/εισαγωγέα σε ποσότητες κάτω του 1 τόνου ανά έτος, ή
  • εξαιρούνται από τον κανονισμό REACH ή ειδικά από την καταχώριση ή
  • έχουν προ-καταχωρισθεί (ή πρόκειται) 1 και έχουν εκτενέστερη προθεσμία καταχώρισης ή
  • έχουν καταχωρισθεί2

Αφορά σε ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σε ουσίες που πρόκειται να ελευθερωθούν από προϊόντα3 υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης. Στην πράξη, ο μεταγενέστερος χρήστης διασφαλίζει ότι ο προμηθευτής του γνωρίζει την ύπαρξη του κανονισμού REACH και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του. Εάν ο προμηθευτής είναι διανομέας ή μεταγενέστερος χρήστης, τότε πρέπει να διαβιβάσει το αίτημα στον προηγούμενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού. Εάν το αίτημα αφορά σε μεγάλο αριθμό ουσιών, η ενημέρωση όλων των προμηθευτών μονομιάς ενδέχεται να μην είναι εφικτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταγενέστερος χρήστης συγκεντρώνει τους πόρους του πρωτίστως για τις πλέον σημαντικές ουσίες . Αυτό ωστόσο συνεπάγεται ότι η χρήση των λοιπών ουσιών τίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανής μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH.

Ουσίες που υπόκεινται σε κοινοποίηση

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD) μπορεί να εξαιρεθούν από την καταχώριση, εφόσον κοινοποιηθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Η εξαίρεση διαρκεί 5 έτη και μπορεί να επεκταθεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, έως και 5 ακόμη έτη (10 έτη στην περίπτωση φαρμακευτικών προϊόντων ή ουσιών που δεν προορίζονται για διάθεση στην αγορά), εφόσον αποδεικνύεται από το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Η εξαίρεση αφορά μόνο στην ποσότητα ουσίας που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της PPORD από τον ίδιο τον παρασκευαστή ή εισαγωγέα ή σε συνεργασία με περιορισμένο αριθμό πελατών πελατολογίου. Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει την επιβολή όρων για να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός της ουσίας θα γίνεται μόνο από το προσωπικό των πελατών του πελατολογίου υπό εύλογα ελεγχόμενες συνθήκες και ότι οι εναπομένουσες ποσότητες θα επανασυλλέγονται προς διάθεση μετά τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πελάτες που ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας συνεργάζεται στο πλαίσιο μιας κοινοποίησης PPORD, πρέπει να χρησιμοποιεί την ουσία για τους σκοπούς της PPORD και στο πλαίσιο των όρων που θέτει ο Οργανισμός και του παρέχονται από τον προμηθευτή του.

Ένας άλλος τύπος κοινοποίησης αφορά ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα και δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Εάν μια ουσία προορίζεται για ενδεχόμενη ένταξη στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH (ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση), περιέχεται στα προϊόντα που παρασκευάζονται από τον παρασκευαστή σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος και σε συνολική ποσότητα μεγαλύτερη του ενός τόνου ανά έτος, και δεν έχει ακόμη καταχωρισθεί για την εν λόγω χρήση, τότε η ουσία πρέπει να κοινοποιηθεί (εκτός εάν αποκλεισθεί η έκθεση του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης.) Για την αποφυγή οποιασδήποτε διάσπασης της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω έλλειψης κοινοποίησης (ή καταχώρισης), ο μεταγενέστερος χρήστης διασφαλίζει, ότι ο παρασκευαστής προϊόντων στα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.

Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση

Η χρήση ορισμένων ουσιών μπορεί να υπόκειται σε απαίτηση αδειοδότησης. Η απαίτηση υποδεικνύεται από τον προμηθευτή, είτε στην ενότητα 15 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας είτε ως μέρος των παρεχόμενων πληροφοριών σε περίπτωση που δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Οι μεταγενέστεροι χρήστες μπορούν επίσης να ελέγξουν τους κατωτέρω καταλόγους του Οργανισμού: τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών προς ενδεχόμενη ένταξη στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH (ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση), τις συστάσεις για ουσίες που πρέπει να ενταχθούν στο παράρτημα XIV (πρώτες συστάσεις μέχρι την 1η Ιουνίου 2009) και το ίδιο το παράρτημα XIV, εάν υπάρχει.
Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ουσία που υπόκειται σε αδειοδότηση, εφόσον η χρήση της συμμορφώνεται με τους όρους χορήγησης αδειοδότησης4 σε προηγούμενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού του. Οφείλει να υποβάλει έκθεση προς τον Οργανισμό το αργότερο 3 μήνες μετά την πρώτη παραλαβή αδειοδοτημένης ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα. Εάν η χρήση του μεταγενέστερου χρήστη δεν καλύπτεται από τέτοια αδειοδότηση, και επιθυμεί να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί, πρέπει να αιτηθεί αδειοδότησης για προσωπική χρήση και, ενδεχομένως, για χρήση από τους πελάτες του.
Εάν ο μεταγενέστερος χρήστης δεν υποβάλει αίτηση αδειοδότησης, υποχρεούται να σταματήσει αφενός να χρησιμοποιεί την ουσία έως την ημερομηνία λήξης5 όπως ορίζεται στο παράρτημα XIV και αφετέρου να εφοδιάζει τους πελάτες του με την εν λόγω ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης.

Οι ουσίες του παραρτήματος XIV μπορούν να χρησιμοποιούνται για χρήσεις οι οποίες εξαιρούνται από αδειοδότηση. Ο μεταγενέστερος χρήστης οφείλει συνεπώς να ελέγξει, εάν η χρήση του εξαιρείται ή όχι. Εφόσον εξαιρείται, μπορεί να συνεχίσει τη χρήση χωρίς αδειοδότηση. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόζει τους όρους χρήσης και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που του γνωστοποιεί ο προμηθευτής του.

Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, η χρήση μιας ουσίας μπορεί να περιορισθεί μέσω περιορισμών. Εάν υποβληθούν περιορισμοί σε μια ουσία, υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε προϊόν, ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί, εφόσον συμμορφώνεται με τους εν λόγω περιορισμούς. Ο προμηθευτής πρέπει να περικλείει στην ενότητα 15 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας πληροφορίες για το εάν οι ουσίες που προμηθεύει υπόκεινται σε πιθανούς περιορισμούς. Εάν δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για κάθε ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο περιορισμός λαμβάνει τη μορφή καθολικής απαγόρευσης της χρήσης ουσίας και ο μεταγενέστερος χρήστης δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί την ουσία (η ημερομηνία απαγόρευσης καθορίζεται στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH). Άλλοτε, απαγορεύονται συγκεκριμένες χρήσεις ή επιβάλλονται διαφορετικοί συνθήκες χρήσης για τον έλεγχο της επικινδυνότητας μιας ουσίας. Αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις, ο μεταγενέστερος χρήστης οφείλει να ελέγχει, εάν η χρήση του εξαιρείται από περιορισμούς ή όχι.


1. Ο κανονισμός REACH προβλέπει ένα ειδικό μεταβατικό καθεστώς για ουσίες που έχουν ήδη παρασκευασθεί ή διατεθεί στην αγορά, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού την 1η Ιουνίου 2007. Αυτές οι ουσίες καλούνται “σταδιακά εισαγόμενες ουσίες” και υπάγονται στο σύστημα καταχώρισης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, παρά με άμεση καταχώριση. Προϋπόθεση για να επωφεληθεί κανείς από το μεταβατικό καθεστώς είναι η προκαταχώριση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών. Η προκαταχώριση πραγματοποιείται σε εξάμηνη περίοδο, από την 1η Ιουνίου 2008 έως την 1η Δεκεμβρίου 2008. Ο Οργανισμός δημοσιεύει από την 1η Ιανουαρίου 2009 στον ιστότοπό του τον κατάλογο των προκαταχωρισμένων ουσιών. Εάν κάποια ουσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να γνωστοποιήσει στον Οργανισμό το ενδιαφέρον του για την ουσία. Κατόπιν, ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του την ονομασία της ουσίας. Κατόπιν αίτησης πιθανού καταχωρίζοντα, ο Οργανισμός παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταγενέστερου χρήστη. Παρασκευαστές και εισαγωγείς που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά σταδιακά εισαγόμενες ουσίες σε ποσότητες άνω του 1 τόνου ανά έτος, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκαταχώρισης στον Οργανισμό και μετά την 1η Δεκεμβρίου 2008. Αυτό επιτρέπεται, εφόσον η προκαταχώριση πραγματοποιείται εντός 6 μηνών από την παρασκευή ή εισαγωγή της ουσίας για πρώτη φορά και το αργότερο εντός 12 μηνών πριν από τη σχετική προθεσμία.
2. Μόλις η καταχώριση μιας δεδομένης ουσίας είναι πλήρης , ο καταχωρίζων παραλαμβάνει τον αριθμό καταχώρισης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ουσία. Ο αριθμός καταχώρισης πρέπει να ενσωματώνεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας για κάθε προμήθεια που διενεργείται μετά την παραλαβή του αριθμού.
3. Οι παρασκευαστές προϊόντων πρέπει να προκαταχωρίζουν ή να καταχωρίζουν ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα τους σε συνολικές ποσότητες άνω του ενός τόνου ανά έτος και πρόκειται να κυκλοφορήσουν υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, εάν οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν ακόμη καταχωρισθεί για χρήση (στους προηγούμενους φορείς της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης αλυσίδας εφοδιασμού).
Ας σημειωθεί επίσης ότι ο Οργανισμός δύναται να απαιτήσει, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, την καταχώριση ουσιών προϊόντων που δεν προορίζονται για διάθεση.
4. Ο αριθμός της χορηγηθείσας αδειοδότησης αναγράφεται στη χημική επισήμανση.
5. Ημερομηνία λήξης: ημερομηνία μετά την οποία απαγορεύεται η διάθεση της ουσίας στην αγορά και η χρήση της χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Γαλλία, 2007
Το παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί νομική συμβουλή σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η μόνη αυθεντική νομική αναφορά είναι το κείμενο του Κανονισμού REACH (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006).