BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Αρχική > Εργαλεία πρόληψης > Δημόσια διαθέσιμες βάσεις δεδομένων

Δημόσια διαθέσιμες βάσεις δεδομένων

   
 

Ο κανονισμός REACH προβλέπει τη δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ουσίες στις οποίες ενδέχεται να εκτίθενται. Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA - European Chemicals Agency) παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε μη εμπιστευτικές πληροφορίες που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του ECHA, συμπεριλαμβανομένου τις επικίνδυνες ιδιότητες, την ταξινόμηση και την επισήμανση, τις αδειοδοτημένες χρήσεις και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου.

Πληροφορίες τις οποίες κατέχει ο οργανισμός ECHA

Η βάση δεδομένων του ECHA επικεντρώνει τις πληροφορίες που υποβάλλονται για καταχώριση, αδειοδοτήση και περιορισμό. Επίσης, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 Εντός του πλαισίου κοινοποιήσεων ταξινόμησης και επισήμανσης των ουσιών που απαιτούνται από τον ίδιο κανονισμό, κάθε παρασκευαστής, παρασκευαστής προϊόντων ή εισαγωγέας πρέπει να κοινοποιήσει στον οργανισμό ECHA τις εξής πληροφορίες, εκτός και αν έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του φάκελου καταχώρισης:

 • την ή τις ταυτότητες του ή των παρασκευαστών ή του ή των εισαγωγέων ή του ή των παρασκευαστών προϊόντων που είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση της ή των ουσιών στην αγορά,
 • την ταυτότητα της ή των ουσιών,
 • την κατηγορία επικινδυνότητας της ή των ουσιών,
 • την επισήμανση επικινδυνότητας για την ή τις ουσίες,
 • τα ειδικά όρια συγκέντρωσης, κατά περίπτωση.

Ο Οργανισμός πρέπει να καταγράψει εάν για την εγγραφή υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση σε κοινοτικό επίπεδο.

Πρόσβαση του κοινού με ηλεκτρονικά μέσα στις διαθέσιμες πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες για τις ουσίες είτε αφορούν ουσίες υπό καθαρή μορφή, είτε σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, δημοσιοποιούνται δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού ECHA:

 • το ή τα ονόματα της ουσίας, εκτός από κάποιες ουσίες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα για εμπιστευτικότητα,
 • η ταξινόμηση και η επισήμανση της ουσίας,
 • τα φυσικοχημικά δεδομένα που αφορούν την ουσία και τις οδούς της και την τύχη της στο περιβάλλον,
 • το αποτέλεσμα κάθε τοξικολογικής και οικοτοξικολογικής μελέτης,
 • κάθε παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)1 ή προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)2,
 • η καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση,
 • οι αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον ζητούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ ή Χ του κανονισμού REACH, με τις οποίες μπορεί να ανιχνεύεται μια επικίνδυνη ουσία όταν ελευθερώνεται στο περιβάλλον καθώς και να καθορίζεται η άμεση έκθεση των ανθρώπων.

Οι ακόλουθες πληροφορίες επίσης θα είναι διαθέσιμες εκτός αν ένα από τα μέρη που υποβάλλει τις πληροφορίες, προσκομίζει αιτιολόγηση για το αίτημα για εμπιστευτικότητα.

 • εάν έχουν σημασία για την ταξινόμηση και την επισήμανση, ο βαθμός καθαρότητας της ουσίας και η ταυτότητα των προσμείξεων ή/και των προσθέτων που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα,
 • η συνολική ποσοτική κατηγορία εντός της οποίας έχει καταχωρηθεί μία συγκεκριμένη ουσία,
 • οι περιλήψεις μελέτης3 ή οι ουσιαστικές περιλήψεις μελέτης4,
 • οι επιπλέον πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας μαζί με τις πληροφορίες αυτές που διατίθενται ελεύθερα,
 • η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της ουσίας.

 

1. DNEL: τα επίπεδα έκθεσης σε μια ουσία πάνω από τα οποία οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να εκτίθενται στην ουσία αυτήν.
2. PNEC: το όριο συγκέντρωσης της ουσίας κάτω από το οποίο δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. περίληψη μελέτης: περίληψη των στόχων, των μεθόδων, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων μιας πλήρους έκθεσης μελέτης, η οποία παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση της χρησιμότητας της μελέτης.
4. ουσιαστική περίληψη μελέτης: αναλυτική περίληψη μελέτης3 η οποία παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορεί να γίνεται ανεξάρτητη αξιολόγηση της μελέτης, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη αναδρομής στην πλήρη έκθεση της μελέτης.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Γαλλία, 2007, 2010
Το παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί νομική συμβουλή σε καμία περίπτωση. Η μόνη αυθεντική νομική αναφορά είναι το κείμενο του Κανονισμού REACH (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006).